Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut – kohti hiilineutraalia vesihuoltoa

Ihmisen toiminnan ilmastovaikutusten vähentäminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Suomalaisessa vesihuollossa kestävä kehitys ja ilmastoneutraalius on otettu keskeiseksi tavoitteeksi mm. Vesilaitosyhdistyksen strategiassa, jonka yhtenä tavoitteena on hiilineutraali vesihuolto Suomessa vuonna 2030. Päästötavoitteet ovat osana myös kuntien päätöksentekoa. Hiilijalanjälkeä huomioidaan edelleen melko vähän vesihuoltolaitosten toiminnassa, suunnitteluhankkeissa ja hankinnoissa. Hiilijalanjäljen ja päästöhyötyjen laskentatavat vaihtelevat. Vesihuoltolaitoksissa on todettu […]

Vesikolmion uusi henkilövalinta

Vesikolmio Oy:lle valittiin uudeksi talous- ja hallintopäälliköksi Katja Torssonen Nivalasta. Hänen työsuhteensa alkaa 9.6.2022.

Päivittyvää kuvaa Nivalan puhdistamon työmaalta

Vesikolmio Oy:n Nivalan puhdistamon esikäsittelyrakennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Rakennustöiden etenemistä voi seurata työmaalta tunneittain päivittyvän kuvan avulla täältä (avautuu uuteen ikkunaan).

Vesilaitosten kehittämispäivä ajankohtaisten asioiden äärellä

Vesikolmion viime syksynä asiakkailleen järjestämä yhteistyöpäivä sai jatkoa huhtikuun ensimmäisenä maanantaina, kun alueen vesilaitosten edustajia kokoontui Vesikolmion koolle kutsumaan vesilaitosten kehittämispäivään Kalajoelle. Päivän ohjelmaan sisältyneet puheenvuorot tarjosivat monipuolisen katsauksen toimialan ajankohtaisiin asioihin. Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Ari Kangas esitteli yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistusta, minkä lisäksi Kankaan esityksessä nousi esille puhdistamolietteen asema kierrätysravinnelähteenä. – Jos heinäkuussa julkaistavassa, yhdyskuntajätevesien käsittelyä […]

Näin toimii vesihuolto Kalajokilaaksossa

Vesikolmio Oy on toiminut jo yli 50 vuotta Kalajokilaakson kuntien omistamana tukkuvesiyhtiönä. Vesikolmio Oy tuo hyvälaatuisen käyttöveden Kalajokilaakson kuntiin ja kaupunkeihin sekä vie jätevedet pois, puhdistaa ne ja johtaa puhdistetut jätevedet vesistöön. Tämän julkaisun avulla yhtiö haluaa jakaa tietoa alueen asukkaille siitä, miten Kalajokilaakson vesihuolto toimii. Lue julkaisu tästä  

Vesikolmion puhdistamoinvestointi edistää hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta

Meneillään oleva Vesikolmio Oy:n keskuspuhdistamon laajennus Kalajoella merkitsee isoa askelta kohti hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta Kalajokilaaksossa. Kustannuksiltaan noin 3,2 miljoonan euron suuruisella ympäristöinvestoinnilla on myönteiset vaikutukset myös Kalajoen vedenlaatuun. Keskuspuhdistamon 2-vaiheen laajennustyöt ovat parhaillaan käynnissä, ja töiden on määrä valmistua kesällä 2022. – Laajennusinvestointi on hyvä esimerkki niistä toimista, joilla hiilineutraaliutta voidaan käytännössä edistää. Ympäristövaikutusten lisäksi hankkeella […]

Nivala-Ylivieska siirtoviemärin urakoitsijat valittu

Nivala-Ylivieska siirtoviemärin toteuttajiksi on valittu seuraavat yritykset: Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy                  urakkaosa 1 (Ylivieskan puhdistamo – linjapumppaamo P2) Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy      urakkaosa 2 (Linjapumppaamo 2 – Nivalan puhdistamo) Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy                  Nivalan esikäsittelyrakennuksen rakennusurakka Nivala-Ylivieska siirtoviemärin kokonaiskustannusarvio kilpailutuksen jälkeen on noin 9,2 miljoonaa euroa. Kustannusarvioon sisältyy […]

Vesikolmion nettisivut uudistuivat

Vesikolmion nettisivut ovat uudistuneet. Halusimme nostaa puhdasta vettä kuvaavan sinisen rinnalle raikkaan vihreän –  kuvastamaan puhtaan luonnon eteen tekemäämme työtä. Jo tutuksi tulleen logon lisäksi tunnistat meidät jatkossa sinisistä, puhdasta vettä kuvaavista vesipisaroista.      

Lisätietoa Nivala-Ylivieska siirtoviemäristä

Kalajokivarren kunnat ja kaupungit ovat päättäneet keskittää alueidensa jätevesien puhdistamisen Kalajokilaakson keskuspuhdistamolle. Keskitetyn jätevesien puhdistamisen tarkoituksena on parantaa jätevesien puhdistustehoa, mahdollistaa tulevaisuudessa kustannustehokkaasti lisääntyvät puhdistusvaatimukset ja auttaa myös muuttamaan yhteinen Kalajokemme meidän osaltamme hyvälaatuiseksi joeksi. Hankkeeseen liittyen on kuntien omistama Vesikolmio rakentanut tasausaltaiden lisäksi siirtoviemärit Sievin ja Ylivieskan, Alavieskan ja Kalajoen sekä Haapajärven ja Nivalan välille. […]