Vesikolmio Oy

Vuotovesistä johtuvia ohijuoksutuksia

Päivitys 15.4.2024 klo 11.00. Vesikolmio Oy tiedottaa, että vaikka runsaat vuotovedet aiheuttavat edelleen ongelmia, niin tällä hetkellä Vesikolmio Oy ei ohita vuotovesiä Nivalan tasausaltaalla. Tasausaltaan ohitus päättyi 15.4.2024 klo 10.00 lähtien. Jos tilanne muuttuu niin, että vuotovesi määrät kasvavat ja joudumme uudelleen ohittamaan tasausaltailta teemme siitä uuden tiedotteen. Vesikolmio Oy on tiedottanut asiasta myös viranomaisille. […]

Veden jakelu poikki Kalajoen Hiekkasärkillä ja osassa keskustaa 23.8.2023

Veden jakelu on poikki Hiekkasärkiltä ja osasta keskustan aluetta Vesikolmion työmaalla tapahtuneen putkirikon seurauksena. Vikaa korjataan parhaillaan ja katkoksen arvioidaan kestävän klo 12 asti. Pahoittelemme tapahtunutta! Vesikolmio Oy Päivitys 23.8.2023 klo 11.45. Tilanne on ohi. Hanasta voi tulla tilanteen normalisoituessa ilmaa ja värjäytynyttä vettä, joka pitää juoksuttaa viemäriin. Vesikolmio pahoittelee tilanteesta aiheutunutta haittaa.

Vesikolmio on varautunut huolellisesti mahdollisiin sähkökatkoihin

Kalajokilaakson kuntien omistama Vesikolmio Oy on tukkuvesiyhtiö, joka vastaa alueellaan talousveden hankinnasta sekä jätevesien puhdistamisesta ja vesien kuntakeskusten välisestä siirtämisestä. Vesikolmio on kehittänyt toimintavarmuuttaan pitkäjänteisesti, jotta se pystyy turvaamaan vesihuoltopalvelut esimerkiksi sähkökatkojen aikana. – Vesikolmio on Suomessa yksi ensimmäisistä vesilaitoksista, joilla myös jätevedenpumppaamot tulevat olemaan kokonaisuudessaan varavoiman piirissä. Tämä toteutuu ensi vuoden alussa, jolloin kaikissa […]

Vesikolmion keskuspuhdistamon laajennus valmistui Kalajoella

Vesikolmio Oy:n keskuspuhdistamon laajennus on valmistunut, ja keskuspuhdistamon 2-vaihe luovutettiin tilaajalle lokakuun viimeisellä viikolla. Noin 4 miljoonan euron suuruinen investointi edistää hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta Kalajokilaaksossa, ja investoinnilla on myönteiset vaikutukset myös Kalajoen vedenlaatuun. Ympäristöministeriö rahoitti rakentamista miljoonan euron avustuksella ravinteiden kierrätystä edistävästä Raki-ohjelmasta. Laajennusinvestointi parantaa energiatehokkuutta jätevesien käsittelyssä ja edistää jätevesien ravinnekierrätystä. – Energiatehokkuus paranee muun […]

Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut – kohti hiilineutraalia vesihuoltoa

Ihmisen toiminnan ilmastovaikutusten vähentäminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Suomalaisessa vesihuollossa kestävä kehitys ja ilmastoneutraalius on otettu keskeiseksi tavoitteeksi mm. Vesilaitosyhdistyksen strategiassa, jonka yhtenä tavoitteena on hiilineutraali vesihuolto Suomessa vuonna 2030. Päästötavoitteet ovat osana myös kuntien päätöksentekoa. Hiilijalanjälkeä huomioidaan edelleen melko vähän vesihuoltolaitosten toiminnassa, suunnitteluhankkeissa ja hankinnoissa. Hiilijalanjäljen ja päästöhyötyjen laskentatavat vaihtelevat. Vesihuoltolaitoksissa on todettu […]

Vesikolmion uusi henkilövalinta

Vesikolmio Oy:lle valittiin uudeksi talous- ja hallintopäälliköksi Katja Torssonen Nivalasta. Hänen työsuhteensa alkaa 9.6.2022.

Vesilaitosten kehittämispäivä ajankohtaisten asioiden äärellä

Vesikolmion viime syksynä asiakkailleen järjestämä yhteistyöpäivä sai jatkoa huhtikuun ensimmäisenä maanantaina, kun alueen vesilaitosten edustajia kokoontui Vesikolmion koolle kutsumaan vesilaitosten kehittämispäivään Kalajoelle. Päivän ohjelmaan sisältyneet puheenvuorot tarjosivat monipuolisen katsauksen toimialan ajankohtaisiin asioihin. Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Ari Kangas esitteli yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistusta, minkä lisäksi Kankaan esityksessä nousi esille puhdistamolietteen asema kierrätysravinnelähteenä. – Jos heinäkuussa julkaistavassa, yhdyskuntajätevesien käsittelyä […]

Näin toimii vesihuolto Kalajokilaaksossa

Vesikolmio Oy on toiminut jo yli 50 vuotta Kalajokilaakson kuntien omistamana tukkuvesiyhtiönä. Vesikolmio Oy tuo hyvälaatuisen käyttöveden Kalajokilaakson kuntiin ja kaupunkeihin sekä vie jätevedet pois, puhdistaa ne ja johtaa puhdistetut jätevedet vesistöön. Tämän julkaisun avulla yhtiö haluaa jakaa tietoa alueen asukkaille siitä, miten Kalajokilaakson vesihuolto toimii. Lue julkaisu tästä  

Vesikolmion puhdistamoinvestointi edistää hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta

Meneillään oleva Vesikolmio Oy:n keskuspuhdistamon laajennus Kalajoella merkitsee isoa askelta kohti hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta Kalajokilaaksossa. Kustannuksiltaan noin 3,2 miljoonan euron suuruisella ympäristöinvestoinnilla on myönteiset vaikutukset myös Kalajoen vedenlaatuun. Keskuspuhdistamon 2-vaiheen laajennustyöt ovat parhaillaan käynnissä, ja töiden on määrä valmistua kesällä 2022. – Laajennusinvestointi on hyvä esimerkki niistä toimista, joilla hiilineutraaliutta voidaan käytännössä edistää. Ympäristövaikutusten lisäksi hankkeella […]