Jäteveden puhdistus

Jätevettä puhdistettiin vuonna 2020 seuraavasti