Päivystyspuhelin 24 h/vrk 044 0890 219

Lietteiden vastaanotto

Vesikolmio Oy:n Haapajärven, Nivalan, Ylivieskan ja Kalajoen jätevedenpuhdistamoilla otetaan vastaan Vesikolmio Oy:n osakaskuntien (Haapajärvi, Nivala, Sievi, Ylivieska, Alavieska ja Kalajoki) alueelta asuntojen jätevesistä peräisin olevia sako- ja umpikaivolietteitä. Vesikolmio Oy:n ja jätehuoltoyrityksen välisellä sopimuksella sovitaan lietteen vastaanottamisen ehdot. Lietteen vastaanotosta jäteurakoitsija laatii jätelain edellyttämät siirtoasiakirjat, joita säilytetään lain vaatima määräaika.

Lietteen tuojalta peritään käsittelystä aiheutuvat kustannukset kalenterivuodeksi 2020 vahvistetuilla hinnoilla:

Sakokaivoliete:  13,00 €/m3 (alv 0 %) 16,12 €/m3 (alv 24 %)
Umpikaivoliete:  6,50 €/m3 (alv 0 %)  8,06 €/m3 (alv 24 %)