Lietteiden vastaanotto

Vesikolmio Oy ottaa vastaan asuntojen jätevesistä peräisin olevia sako- ja umpikaivolietteitä pelkästään omistajakuntiensa (Haapajärvi, Nivala, Sievi, Ylivieska, Alavieska ja Kalajoki) alueelta Haapajärven, Sievin ja Ylivieskan tasausaltailla, Alavieskan siirtoviemäripumppaamolla, Nivalan puhdistamolla sekä Kalajokilaakson keskuspuhdistamolla Kalajoella. Vesikolmio Oy:n ja jätehuoltoyrityksen välisellä sopimuksella sovitaan lietteen vastaanottamisen ehdot. Lietteen vastaanotosta jäteurakoitsija laatii jätelain edellyttämät siirtoasiakirjat, joita säilytetään lain vaatima määräaika.

Lietteen tuojalta peritään käsittelystä aiheutuvat kustannukset kalenterivuodeksi 2021 vahvistetuilla hinnoilla:

Sakokaivoliete: 13,00 €/m3 (alv 0 %)16,12 €/m3 (alv 24 %)
Umpikaivoliete: 6,50 €/m3 (alv 0 %) 8,06 €/m3 (alv 24 %)