Vesikolmio Oy

Tunnusluvut 2022

Liikevaihto6.063.814 €
Pumpattu talousvesimäärä3.854.353 m³
Keskimääräinen vedenpumppaus10.560 m³/vrk
Talousveden käyttäjät54.000 hlö
Pohjavedenottamot16 kpl
Välipumppaamot3kpl
Vesijohtoverkoston pituus338 km
Puhdistettu jätevesimäärä2.878.345 m3
Keskimääräinen puhdistusmäärä7.886 m3/vrk
Viemäriverkoston käyttäjät30.000 hlö
Jätevedenpuhdistamot5 kpl
Jätevedenpumppaamot24 kpl
Jätevesien tasausaltaat4 kpl
Siirtoviemäriverkoston pituus159 km