Päivystyspuhelin 24 h/vrk 044 0890 219

Tunnusluvut 2017

Liikevaihto 4 449 512  €
Pumpattu talousvesimäärä 3 755 881  m³
Keskimääräinen vedenpumppaus 10 290  m³/vrk
Talousveden käyttäjät 54 000  hlö
Pohjavedenottamot 14  kpl
Vesijohtoverkoston pituus 346  km
Puhdistettu jätevesimäärä 2 975 982  m3
Keskimääräinen puhdistusmäärä 8 153  m3/vrk
Viemäriverkoston käyttäjät 30 000  hlö
Jätevedenpuhdistamot 7  kpl
Jätevedenpumppaamot 9  kpl
Jätevesien tasausaltaat 3  kpl
Siirtoviemäriverkoston pituus 75  km