Tunnusluvut 2021

Liikevaihto 6.283.881  €
Pumpattu talousvesimäärä 4.084.107  m³
Keskimääräinen vedenpumppaus 11.189  m³/vrk
Talousveden käyttäjät 54.000  hlö
Pohjavedenottamot 19  kpl
Välipumppaamot 3 kpl
Vesijohtoverkoston pituus 345  km
Puhdistettu jätevesimäärä 3.136.960  m3
Keskimääräinen puhdistusmäärä 8.594  m3/vrk
Viemäriverkoston käyttäjät 30.000  hlö
Jätevedenpuhdistamot 5  kpl
Jätevedenpumppaamot 28  kpl
Jätevesien tasausaltaat 4  kpl
Siirtoviemäriverkoston pituus 159  km