Päivystyspuhelin 24 h/vrk 044 0890 219

Tunnusluvut 2018

Liikevaihto 4 536 126  €
Pumpattu talousvesimäärä 3 937 666  m³
Keskimääräinen vedenpumppaus 10 788  m³/vrk
Talousveden käyttäjät 54 000  hlö
Pohjavedenottamot 14  kpl
Välipumppaamot 3 kpl
Vesijohtoverkoston pituus 346  km
Puhdistettu jätevesimäärä 2 666 431  m3
Keskimääräinen puhdistusmäärä 7 305  m3/vrk
Viemäriverkoston käyttäjät 30 000  hlö
Jätevedenpuhdistamot 5  kpl
Jätevedenpumppaamot 24  kpl
Jätevesien tasausaltaat 4  kpl
Siirtoviemäriverkoston pituus 171  km