Tunnusluvut 2020

Liikevaihto5.824.407 €
Pumpattu talousvesimäärä3.743.302 m³
Keskimääräinen vedenpumppaus10.256 m³/vrk
Talousveden käyttäjät54.000 hlö
Pohjavedenottamot16 kpl
Välipumppaamot3kpl
Vesijohtoverkoston pituus343 km
Puhdistettu jätevesimäärä3.232.955 m3
Keskimääräinen puhdistusmäärä8.833 m3/vrk
Viemäriverkoston käyttäjät30.000 hlö
Jätevedenpuhdistamot5 kpl
Jätevedenpumppaamot24 kpl
Jätevesien tasausaltaat4 kpl
Siirtoviemäriverkoston pituus159 km