Päivystyspuhelin 24 h/vrk 044 0890 219

Tunnusluvut 2019

Liikevaihto 4 964 603  €
Pumpattu talousvesimäärä 3 708 530  m³
Keskimääräinen vedenpumppaus 10 160  m³/vrk
Talousveden käyttäjät 54 000  hlö
Pohjavedenottamot 16  kpl
Välipumppaamot 5 kpl
Vesijohtoverkoston pituus 352  km
Puhdistettu jätevesimäärä 2 888 507
 m3
Keskimääräinen puhdistusmäärä 7 914  m3/vrk
Viemäriverkoston käyttäjät 30 000  hlö
Jätevedenpuhdistamot 5  kpl
Jätevedenpumppaamot 24  kpl
Jätevesien tasausaltaat 4  kpl
Siirtoviemäriverkoston pituus 171  km