Päivystyspuhelin 24 h/vrk 044 0890 219

Kaukovalvonta

Toimintaa valvotaan ja ohjataan kaukokäyttöjärjestelmän avulla.

Vesikolmion ja asiakaslaitosten toimintaa valvotaan ja ohjataan reaaliaikaisella kaukokäyttöjärjestelmällä. Osakaslaitokset ovat yhteydessä valvomon päätietokoneeseen sivuvalvomo-ohjelmalla. Sivuvalvomoista voidaan seurata tapahtumia, mutta ohjaustoimenpiteet tehdään päävalvomossa tai päivystäjäpäätteellä.

Keskusvalvomon virka-ajan käyttöpalvelu ostetaan osin Ylivieskan Vesiosuuskunnalta ja muuna aikana Vesikolmion päivystäjät hoitavat valvomon käyttö- ja hälytystyöt.

Valvomo tulee siirtymään vuoden 2018 aikana Kalajoen Keskuspuhdistamon uuteen valvomoon.