Vesikolmio Oy

Kaukovalvonta

Vesikolmion ja asiakaslaitosten talous- ja jätevesipuolen toimintaa valvotaan ja ohjataan reaaliaikaisella kaukokäyttöjärjestelmällä. Osakaslaitokset ovat yhteydessä valvomon päätietokoneeseen turvatulla etäyhteydellä ja operoivat oman alueensa kohteita. Kalajokilaakson keskuspuhdistamoa ja siirtoviemäreitä ohjataan sekä valvotaan keskitetysti valvomojärjestelmällä.

Vesikolmion valvomojärjestelmän toimitusvarmuutta poikkeus- ja huoltotilanteita varten on parannettu vuonna 2021.Talous- ja jäteveden automaatiota sekä valvomon käytettävyyttä kehitetään edelleen vuoden 2022 aikana. Nopeiden ja laadukkaiden verkkojen ansiosta talous- ja jätevesikohteiden videovalvonta on keskitetty Kalajokilaakson keskuspuhdistamon valvomoon. Kohonneen kyberuhan vuoksi kehitämme edelleen kyberturvaa vuoden 2022 aikana.

Vuonna 2021 pohjavesipintojen seurantaa on lisätty LoRa-tiedonsiirtotekniikan avulla. Mittauksia tullaan lisäämään seurantaan vaiheittain siten, että kaikista pumpattavista kohteista saadaan tieto vedenpinnan vaihteluista lähes reaaliaikaisesti.

Kuvia valvomosta