Kaukovalvonta

Vesikolmion ja asiakaslaitosten talous- ja jätevesipuolen toimintaa valvotaan ja ohjataan uudella reaaliaikaisella kaukokäyttöjärjestelmällä. Osakaslaitokset ovat yhteydessä valvomon päätietokoneeseen turvatulla etäyhteydellä ja operoivat oman alueensa kohteita. Keskusvalvomon virka-ajan käyttöpalvelua ostetaan Ylivieskan Vesiosuuskunnalta ja Vesikolmion päivystäjät hoitavat päivystysajan ulkopuoliset valvomon käyttö- ja hälytystyöt. Talousvesivalvomon saneerausta jatketaan vielä vuoden 2021 keskivaiheille asti. Kalajokilaakson keskuspuhdistamon automaatio- ja valvomotyöt ovat valmiit.

Kuvia valvomosta