Päivystyspuhelin 24 h/vrk 044 0890 219

Kaukovalvonta

Vesikolmion ja asiakaslaitosten talousvesipuolen toimintaa valvotaan ja ohjataan reaaliaikaisella kaukokäyttöjärjestelmällä. Osakaslaitokset ovat yhteydessä valvomon päätietokoneeseen turvatulla etäyhteydellä ja operoivat oman alueensa kohteita. Keskusvalvomon virka-ajan käyttöpalvelu ostetaan Ylivieskan Vesiosuuskunnalta ja Vesikolmion päivystäjät hoitavat päivystysajan ulkopuoliset valvomon käyttö- ja hälytystyöt. Talousvesivalvomon saneerausta jatketaan vielä vuoden 2020 keskivaiheille asti, jonka jälkeen valvomo siirtyy Kalajokilaakson keskuspuhdistamon valvomoon.

Kalajokilaakson keskuspuhdistamoa ja siirtoviemäreitä ohjataan keskitetysti uudella valvomojärjestelmällä. Keskuspuhdistamon automaatio- ja valvomotyöt ovat pääosin valmiit.

Kuvia valvomosta