Päivystyspuhelin 24 h/vrk 044 0890 219

Kaukovalvonta

Vesikolmion ja asiakaslaitosten toimintaa valvotaan ja ohjataan reaaliaikaisella kaukokäyttöjärjestelmällä. Osakaslaitokset ovat yhteydessä valvomon päätietokoneeseen sivuvalvomo-ohjelmalla. Sivuvalvomoista voidaan seurata tapahtumia, mutta ohjaustoimenpiteet tehdään päävalvomossa tai päivystäjäpäätteellä.

Keskusvalvomon virka-ajan käyttöpalvelu ostetaan osin Ylivieskan Vesiosuuskunnalta ja Vesikolmion päivystäjät hoitavat päivystysajan ulkopuoliset valvomon käyttö- ja hälytystyöt.

Valvomo tulee siirtymään vuoden 2019 aikana Kalajoen Keskuspuhdistamon uuteen valvomoon.

Kuvia valvomosta