Vesikolmio Oy

Vesikolmio Oy:n keskuspuhdistamon laajennus on valmistunut, ja keskuspuhdistamon 2-vaihe luovutettiin tilaajalle lokakuun viimeisellä viikolla. Noin 4 miljoonan euron suuruinen investointi edistää hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta Kalajokilaaksossa, ja investoinnilla on myönteiset vaikutukset myös Kalajoen vedenlaatuun. Ympäristöministeriö rahoitti rakentamista miljoonan euron avustuksella ravinteiden kierrätystä edistävästä Raki-ohjelmasta.

Laajennusinvestointi parantaa energiatehokkuutta jätevesien käsittelyssä ja edistää jätevesien ravinnekierrätystä.

– Energiatehokkuus paranee muun muassa lämmön talteenoton ansiosta, kun talteenotolla katetaan suuri osa keskuspuhdistamon energiantarpeesta. Jätevesien ravinteet pystytään jatkossa hyödyntämään paremmin, koska ravinteet toimitetaan aumakompostoinnin sijasta käsiteltäviksi Vesikolmio Oy:n ja Vestia Oy:n yhteisesti perustamalle Bio-VV:n biokaasulaitokselle laitoksen valmistuttua. Olen erittäin tyytyväinen valtion päätöksestä tukea merkittävällä summalla tätä ympäristöinvestointia, Vesikolmion toimitusjohtaja Risto Bergbacka kertoo.

Laajennuksen pääurakoitsijana toimi kokkolalainen Ab Tallqvist Infra Oy. Koneistourakoitsijana oli T&A Mämmelä Oy Kalajoelta, LVI-urakoitsijana Oulapelti Oy Oulaisista, sähköurakoitsijana HSK Sähkö Oy Kalajoelta sekä automaatiourakoitsijana Insta Oy Tampereelta.

Siirtoviemärin rakentaminen odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua valituksesta

Kalajoella sijaitsevalle keskuspuhdistamolle johdetaan jätevedet tällä hetkellä muun muassa Ylivieskan, Alavieskan ja Kalajoen kaupungin viemäröidyiltä alueilta. Nivala-Ylivieska-siirtoviemärin valmistuttua keskuspuhdistamolle johdetaan myös Nivalan ja Haapajärven jätevedet.

Nivala-Ylivieska-siirtoviemärin rakentaminen on tällä hetkellä keskeytetty Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä, mutta Vesikolmio on pyytänyt, että hallinto-oikeus kiirehtisi Maanmittauslaitoksen lunastustoimituksen ja ennakkohaltuunoton täytäntöönpanosta tehdyn valituksen käsittelyä.

– Siirtoviemäri-investointi on yhteiskunnallisesti merkittävä ja se koskettaa suurta ihmismäärää Kalajokilaakson alueella. Nivalassa ja Ylivieskassa on jo käynnissä viemäröintihankkeita, joissa viemäröity jätevesi on tarkoitus johtaa Nivala-Ylivieska-siirtoviemäriin. Hankkeen viivästymisestä aiheutuu lisäksi monenlaisia kuluja Vesikolmiolle sekä urakoitsijoille, ja kulut siirtyvät pääosin Vesikolmion maksettaviksi, Bergbacka luettelee syitä, miksi töiden pikainen jatkaminen olisi tärkeää.

 

Lisätiedot:

Risto Bergbacka,
toimitusjohtaja, Vesikolmio Oy
044 0890 777
risto.bergbacka@vesikolmio.fi
www.vesikolmio.fi