Päivystyspuhelin 24 h/vrk 044 0890 219

Historia

Tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy perustettiin vuonna 1968 varmistamaan juomaveden riittävyys ja laatu alueella, jolla pohjavesivarat ovat epätasaisesti jakaantuneet ja jonka joet olivat pitkään kärsineet veden laatuongelmista. Yhtiö on omassa luokassaan maan ensimmäinen, ja edelleen toimivana se on osaltaan viitoittanut tietä kaikille maassamme sittemmin tehdyille kuntien rajat ylittäville yhteistyöjärjestelyille.

Vesikolmion perustajakunnat olivat Sievi, Nivala ja Ylivieska. Ensimmäinen vedenottamo Kiiskilä I rakennettiin vuonna 1969 Sieviin. Runkovesijohdon rakentaminen aloitettiin Kiiskilän vedenottamolta Raudaskylän kautta Ylivieskaan ja Nivalaan vuosina 1968-1971. Kalajoki ja Alavieska liittyivät osakkaiksi vuonna 1977 ja Haapajärvi vuonna 1985. Himangan vedenottamot ja runkovesijohto siirtyivät Vesikolmio Oy:n omistukseen 1.1.2015 ja yksi työntekijä tuli yhtiön palvelukseen.

Jätevesien puhdistus oli Kalajokilaaksossa hoidettu paikallisesti, pääasiassa kunnallisten viemärilaitosten toimesta. Osa jätevesipuhdistamoista oli lähestymässä käyttöikänsä päätä samalla kun niiden lupaehdot tiukkenivat. Jätevesihuollossa oli perusteltua hakea samoja etuja kuin mihin Vesikolmio Oy on talousveden hankinnassa pystynyt. Vesikolmion toiminta laajeni vuoden 2008 alusta lukien osakaskuntien alueen talousveden hankinnasta myös jätevesien puhdistamiseen ja kuntakeskusten väliseen siirtämiseen. Jätevesipuhdistamot ja Sievi-Ylivieska siirtoviemäri siirtyivät yhtiön omistukseen ja puhdistamoiden työntekijät tulivat yhtiön palvelukseen. Himangan jätevesipuhdistamo siirtyi Vesikolmio Oy:n omistukseen 1.1.2015.

Tukkutoiminnan laajentuminen jätevesihuollon puolelle voidaan nähdä osana kansallista kehitystä, jossa vesihuollon toimintoja keskitetään ja erityisesti puhdistusprosessissa pyritään varmaan ja tehokkaaseen toimintaan. Haapajärveltä Kalajoelle rakennettavan siirtoviemärin ensimmäinen vaihe Alavieskasta Kalajoelle otettiin käyttöön vuoden 2009 lopulla. Haapajärveltä Kalajoelle rakennettavan siirtoviemärin toinen vaihe Haapajärveltä Nivalaan valmistui vuoden 2012 lopussa ja otettiin käyttöön joulukuussa 2013. Siirtoviemäri Kalajoen vanhalta puhdistamolta Kalajoen Keskuspuhdistamolle sekä Keskuspuhdistamon purkuviemäriosuudet valmistuivat vuonna 2015. Kalajoen Keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin elokuussa 2016 ja se valmistui vuoden 2018 lopulla. Ylivieska-Kalajoki siirtoviemärin ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 2016 ja toinen vaihe vuoden 2018 aikana.