Vesikolmio Oy

Historia

Vesikolmion perustava kokous pidettiin 24.5.1968 ja siinä olivat mukana Nivalan, Sievin ja Ylivieskan vesihuoltoyhtiöt. Yhtiöjärjestys vahvistettiin 21.11.1968. Ensimmäiset syöttövesijohdot Kiiskilä-Raudaskylä-Ylivieska sekä Raudaskylä-Nivala valmistuivat vuosina 1968–1971. Ensimmäinen vedenottamo Kiiskilään valmistui vuonna 1969. Vesikolmion toiminta laajeni, kun yhtiöön liittyivät Alavieska ja Kalajoki vuonna 1976 sekä Haapajärvi vuonna 1985. Vuonna 2008 jätevesitoiminnot tulivat mukaan yhtiön toimintaan, kun osakaskuntien alueella toimivat jätevedenpuhdistamot ja niiden käyttöhenkilöstö siirtyivät Vesikolmiolle.

Vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman pohjalta päädyttiin vaihtoehtoon, jossa jätevesien käsittely keskitetään Kalajoelle rakennettuun keskuspuhdistamoon. Kaikki vanhat käyttöikänsä päässä olevat jätevedenpuhdistamot jäävät joko tasausaltaiksi tai puretaan pois. Järjestelyllä omistajakunnat varmistavat, että Kalajoki tulee olemaan puhdistetuista jätevesistä vapaa vesistö, mikä kasvattaa joen virkistys- ja muuta käyttöä. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien sekä Sievin ja Alavieskan kuntien jätevesien johtaminen siirtoviemäriverkostoa pitkin Kalajokilaakson keskuspuhdistamolle. Toisessa vaiheessa Kalajokilaakson keskuspuhdistamoa tullaan laajentamaan vuosina 2021–2022 Haapajärven ja Nivalan kaupunkien jätevesien vastaanottoa varten.

Vuoden 2021 loppuun mennessä siirtoviemäreistä ovat valmistuneet seuraavat osuudet: Sievi-Ylivieska vuonna 2004, Alavieska-Kalajoki vuonna 2009, Haapajärvi-Nivala vuonna 2012, Kalajoki-Keskuspuhdistamo vuonna 2015, purkuputki merelle vuonna 2015 ja Ylivieska-Kalajoki vuonna 2018. Siirtoviemäriverkostoa on rakennettu yhteensä 159 kilometriä Kalajokilaaksoon ja rakentaminen jatkuu edelleen. Keskuspuhdistamo otettiin käyttöön vuoden 2018 lopulla, jolloin yhtiö vietti samalla 50-vuotisjuhlaa.