Historia

Tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy:n  perustava kokous pidettiin 24.5.1968 ja siinä olivat mukana Nivalan, Sievin ja Ylivieskan vesihuoltoyhtiöt. Yhtiöjärjestys vahvistettiin 21.11.1968. Ensimmäiset syöttövesijohdot Kiiskilä-Raudaskylä-Ylivieska sekä Raudaskylä-Nivala valmistuivat vuosina 1968-1971. Ensimmäinen vedenottamo Kiiskilään valmistui vuonna 1969. Vesikolmion toiminta laajeni, kun yhtiöön liittyivät Alavieska ja Kalajoki vuonna 1976 sekä Haapajärvi vuonna 1985. Vuonna 2008 jätevesitoiminnot tulivat mukaan yhtiön toimintaan, kun osakaskuntien alueella toimivat jätevesipuhdistamot ja niiden käyttöhenkilöstö siirtyivät Vesikolmiolle.

Vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman pohjalta päädyttiin vaihtoehtoon, jossa jätevesien käsittely keskitetään Kalajoelle rakennettavaan keskuspuhdistamoon. Kaikki vanhat käyttöikänsä päässä olevat jätevesipuhdistamot jäävät joko tasausaltaiksi tai puretaan pois. Järjestelyllä omistajakunnat varmistavat, että Kalajoki tulee olemaan puhdistetuista jätevesistä vapaa vesistö, mikä kasvattaa joen virkistys- ja muuta käyttöä. Ensimmäisessä vaiheessa Kalajokilaakson keskuspuhdistamolle johdetaan Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien sekä Sievin ja Alavieskan kuntien jätevedet siirtoviemäriverkostoa pitkin. Toisessa vaiheessa Kalajokilaakson keskuspuhdistamoa tullaan laajentamaan vuosina 2021-2022 Haapajärven ja Nivalan kaupunkien jätevesien vastaanottoa varten. Keskuspuhdistamon rakentamiseen liittyen rakennetaan myös kattava siirtoviemäriverkosto Kalajokilaaksoon.

Vuoden 2020 loppuun mennessä siirtoviemäreistä ovat valmistuneet seuraavat osuudet: Sievi-Ylivieska vuonna 2004, Alavieska-Kalajoki vuonna 2009, Haapajärvi-Nivala vuonna 2012, Kalajoen puhdistamo-Keskuspuhdistamo sekä purkuputki merelle vuonna 2015 ja Ylivieska-Kalajoki vuonna 2018. Siirtoviemäriverkostoa on rakennettu yhteensä 159 kilometriä. Keskuspuhdistamo otettiin käyttöön vuoden 2018 lopulla, jolloin yhtiö vietti samalla 50-vuotisjuhlaa.