Päivystyspuhelin 24 h/vrk 044 0890 219

Jätevesi

JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA JOHTAMINEN 

Vesikolmion toiminta laajeni vuoden 2008 alusta osakaskuntien alueen jätevesien puhdistamiseen ja kuntakeskusten väliseen siirtämiseen. Jätevesipuhdistamot ja Sievi-Ylivieska -siirtoviemäri siirtyivät yhtiön omistukseen ja puhdistamoiden työntekijät tulivat Vesikolmio Oy:n palvelukseen. Himangan jätevesipuhdistamo siirtyi 1.1.2015 Vesikolmio Oy:n omistukseen. Viemäriverkoston piirissä on yhteensä noin 10.000 liittymää ja niissä noin 30.000 asukasta.

Jätevedet puhdistetaan seitsemässä (Kalajoen, Himangan, Raution, Ylivieskan, Sipilän, Raudaskylän ja Nivalan) jätevedenpuhdistamossa. Sievin jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin puhdistettavaksi Ylivieskan puhdistamolle, Alavieskan jätevedet Kalajoen puhdistamolle ja Haapajärven jätevedet  Nivalan puhdistamolle. Vesikolmio Oy ottaa vastaan sako- ja umpikaivolietteitä pelkästään omistajakuntiensa alueelta.

Haapajärvi-Nivala -siirtoviemäri valmistui vuoden 2012 lopussa. Haapajärven puhdistamo muutettiin tasausaltaaksi, kun siirtoviemäri otettiin käyttöön joulukuussa 2013. Siirtoviemäri  Kalajoen vanhalta puhdistamolta rakenteilla olevalle Kalajoen Keskuspuhdistamolle sekä Keskuspuhdistamon purkuviemäriosuudet rakennettiin vuoden 2015 aikana. Ylivieska-Kalajoki siirtoviemärin ensimmäinen vaihe valmistui vuoden 2016 aikana ja toinen vaihe Ylivieskan jätevesipuhdistamolle valmistuu vuoden 2018 aikana.

Vuonna 2017 jätevesipuhdistamoilla käsiteltiin jätevettä 2,98 milj. m3. Viemäriverkostoihin pääsi vuotovesiä 1,1 milj. m3. Sääolot vaihtelevat nykyisin lyhyenäkin aikajaksona huomattavasti ja säätilojen merkitys jätevesien vuotovesimääriin on ratkaiseva ja kertoo pintavesien suorasta yhteydestä viemäriverkkoon. Vesikolmion alueella toimivien viemärilaitosten verkostojen saneerauksista huolimatta vuotovesiä pääsee edelleen liikaa verkostoon, jotta puhdistamot pystyisivät ottamaan kaikki jätevedet vastaan ja toimimaan häiriöttömästi.

 

Jätevedenpuhdistamoiden ilmakuvat

Tasausaltaiden ilmakuvat