Päivystyspuhelin 24 h/vrk 044 0890 219

Jätevesi

JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA JOHTAMINEN 

Vesikolmion toiminta laajeni vuoden 2008 alusta osakaskuntien alueen jätevesien puhdistamiseen ja kuntakeskusten väliseen siirtämiseen. Jätevesipuhdistamot ja Sievi-Ylivieska -siirtoviemäri siirtyivät yhtiön omistukseen ja puhdistamoiden työntekijät tulivat Vesikolmio Oy:n palvelukseen. Himangan jätevesipuhdistamo siirtyi 1.1.2015 Vesikolmio Oy:n omistukseen. Viemäriverkoston piirissä on yhteensä noin 10.000 liittymää ja niissä noin 30.000 asukasta.

Kalajokilaakson jätevedet puhdistetaan Kalajokilaakson keskuspuhdistamolla sekä Himangan, Raution, Raudaskylän ja Nivalan jätevedenpuhdistamoilla. Haapajärven jätevedet puhdistetaan  Nivalan puhdistamolla. Haapajärven Asevarikko-Ylipää siirtoviemäri siirtyi Vesikolmion hallintaan.

Vesikolmio Oy ottaa vastaan sakokaivolietettä pelkästään omistajakuntiensa alueelta Haapajärven, Sievin ja Ylivieskan tasausaltailla, Nivalan puhdistamolla sekä Kaljokilaakosn keskuspuhdistamolla. Sievin, Alavieskan, Ylivieskan ja Haapajärven tasausaltaisiin voidaan ottaa jätevesimäärät, joita jätevedenpuhdistamot eivät pysty tulva-aikana käsittelemään.  Ylivieskan puhdistamo muutetaan tasausaltaaksi vuoden 2019 aikana. Haapajärven tasausallasta voidaan tarvittaessa käyttää myös normaalina jätevedenpuhdistamona.

Vuonna 2019 jätevesipuhdistamoilla käsiteltiin jätevettä 2,9 miljoonaa kuutiota. Jätevesipuhdistamoille päätyy huomattava määrä myös vuotovesiä, jotka haittaavat puhdistamoiden toimintaa. Vuotovesillä tarkoitetaan jätevesiviemäreihin vuotavaa vettä. Puhdistamoille tuli viemäriverkostojen kautta vuotovesiä yhteensä 1,1 miljoonaa kuutiota. Säätilojen merkitys jätevesien vuotovesimääriin on ratkaiseva ja kertoo pintavesien suorasta yhteydestä viemäriverkkoon. Vesikolmion alueella toimivat viemärilaitokset ovat saneeranneet verkostojaan, mutta vuotovesiä pääsee edelleen liikaa verkostoon.

 

Jätevedenpuhdistamoiden ilmakuvat

Tasausaltaiden ilmakuvat