Jätevesi

Jäteveden puhdistus ja johtaminen

Vesikolmion toiminta laajeni vuoden 2008 alusta osakaskuntien alueen jätevesien puhdistamiseen ja kuntakeskusten väliseen siirtämiseen. Osakaskuntien ja -kaupunkien jätevesipuhdistamot ja Sievi-Ylivieska -siirtoviemäri siirtyivät yhtiön omistukseen ja puhdistamoiden työntekijät tulivat Vesikolmio Oy:n palvelukseen. Himangan jätevesipuhdistamo siirtyi 1.1.2015 Vesikolmio Oy:n omistukseen. Haapajärven Asevarikko-Ylipää siirtoviemäri siirtyi 1.3.2019 Vesikolmion hallintaan. Viemäriverkoston piirissä on yhteensä noin 10.000 liittymää ja niissä noin 30.000 asukasta.

Kalajokilaakson jätevedet puhdistetaan Kalajokilaakson keskuspuhdistamolla sekä Himangan, Raution, Raudaskylän ja Nivalan jätevedenpuhdistamoilla. Haapajärven puhdistamo muutettiin tasausaltaaksi vuonna 2013 ja tämän jälkeen Haapajärven jätevedet on puhdistettu Nivalan puhdistamolla. Kalajokilaakson keskuspuhdistamo valmistui vuonna 2018. Ylivieskan puhdistamo muutettiin tasausaltaaksi vuonna 2019 sekä purettiin Kalajoen ja Sipilän puhdistamot.

Vesikolmio Oy ottaa vastaan sakokaivolietettä pelkästään omistajakuntiensa alueelta Haapajärven, Sievin ja Ylivieskan tasausaltailla, Alavieskan siirtoviemäripumppaamolla, Nivalan puhdistamolla sekä Kalajokilaakson keskuspuhdistamolla. Sievin, Alavieskan, Ylivieskan ja Haapajärven tasausaltaisiin voidaan ottaa jätevesimäärät, joita jätevedenpuhdistamot eivät pysty tulva-aikana käsittelemään.

Vuonna 2020 jätevesipuhdistamoilla käsiteltiin jätevettä 3,2 miljoonaa kuutiota. Jätevesipuhdistamoille päätyy huomattava määrä myös vuotovesiä, jotka haittaavat puhdistamoiden toimintaa. Vuotovesillä tarkoitetaan jätevesiviemäreihin vuotavaa vettä. Puhdistamoille tuli viemäriverkostojen kautta vuotovesiä yhteensä 1,4 miljoonaa kuutiota. Säätilojen merkitys jätevesien vuotovesimääriin on ratkaiseva ja kertoo pintavesien suorasta yhteydestä viemäriverkkoon. Vesikolmion alueella toimivat viemärilaitokset ovat saneeranneet verkostojaan, mutta vuotovesiä pääsee edelleen liikaa verkostoon.

Jätevedenpuhdistamoiden ilmakuvat

Tasausaltaiden ilmakuvat