Vesikolmio Oy

Vesikolmio Oy on toiminut jo yli 50 vuotta Kalajokilaakson kuntien omistamana tukkuvesiyhtiönä. Vesikolmio Oy tuo hyvälaatuisen käyttöveden Kalajokilaakson kuntiin ja kaupunkeihin sekä vie jätevedet pois, puhdistaa ne ja johtaa puhdistetut jätevedet vesistöön.

Tämän julkaisun avulla yhtiö haluaa jakaa tietoa alueen asukkaille siitä, miten Kalajokilaakson vesihuolto toimii.

Lue julkaisu tästä