Vesikolmio Oy

Ihmisen toiminnan ilmastovaikutusten vähentäminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Suomalaisessa vesihuollossa kestävä kehitys ja ilmastoneutraalius on otettu keskeiseksi tavoitteeksi mm. Vesilaitosyhdistyksen strategiassa, jonka yhtenä tavoitteena on hiilineutraali vesihuolto Suomessa vuonna 2030. Päästötavoitteet ovat osana myös kuntien päätöksentekoa.

Hiilijalanjälkeä huomioidaan edelleen melko vähän vesihuoltolaitosten toiminnassa, suunnitteluhankkeissa ja hankinnoissa. Hiilijalanjäljen ja päästöhyötyjen laskentatavat vaihtelevat. Vesihuoltolaitoksissa on todettu tarve työkaluille, joilla hiilijalanjäljen hallinta helpottuu, toimintatavat yhtenäistyvät ja resurssit voidaan kohdistaa tehokkaasti, ja joilla päästöjen vähentäminen voidaan tuoda konkreettisesti osaksi toimintaa.

Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut -hanke pyrkii vastaamaan haasteeseen luomalla suositukset hiilijalanjäljen laskentatavoista ja yksikköpäästöjen ilmoittamisesta sekä laatimaan ohjeita ja mallipohjia, joilla toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus vesihuoltolaitoksissa helpottuu. Hanke toteutetaan yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa.

Hankkeen rahoittavat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja seitsemän yhteistyövesilaitosta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä SYKE:n Vesihuki-hankkeen kanssa. Hanke toteutetaan pääasiassa syksyllä 2022 ja se valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Samanaikaisesti tämän hankkeen kanssa toteutetaan ”Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen” -hanke, jolla pyritään edistämään vesihuoltoalalle asetetun kiertotalousvision saavuttamista.

VESIHUOLTOLAITOKSEN ILMASTOTYÖKALUT

TAVOITE: Yhtenäistää vesihuollon hiilijalanjäljen laskennan toimintatapoja ja luoda työkalukokonaisuus, jonka avulla erikokoiset vesihuoltolaitokset voivat kehittää ilmastotyötään ja viedä sitä käytäntöön
HANKKEEN MAHDOLLISTAJAT: Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Alva-yhtiöt Oy, JS-Puhdistamo Oy, Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Porvoon Vesi, Turun Vesihuolto Oy, Vesikolmio Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
TOTEUTTAJA: AFRY Finland Oy
TOTEUTUSAIKA: 4.5.2022–31.12.2023
BUDJETTI: 43 400 €
RAHOITUS: Vesilaitokset (7 kpl) yht. 30 380 € (70 %) / VVY:n kehittämisrahasto 13 020 € (30 %)
YHTEYSHENKILÖ: Petri Nissinen, 010 3349 618, petri.nissinen@afry.com