Vesikolmio Oy

Kalajokilaakson kuntien omistama Vesikolmio Oy on tukkuvesiyhtiö, joka vastaa alueellaan talousveden hankinnasta sekä jätevesien puhdistamisesta ja vesien kuntakeskusten välisestä siirtämisestä. Vesikolmio on kehittänyt toimintavarmuuttaan pitkäjänteisesti, jotta se pystyy turvaamaan vesihuoltopalvelut esimerkiksi sähkökatkojen aikana.

– Vesikolmio on Suomessa yksi ensimmäisistä vesilaitoksista, joilla myös jätevedenpumppaamot tulevat olemaan kokonaisuudessaan varavoiman piirissä. Tämä toteutuu ensi vuoden alussa, jolloin kaikissa meidän siirtolinjojen jätevedenpumppaamoissa on varavoimakone, kertoo Vesikolmion toimitusjohtaja Risto Bergbacka.

Hänen mukaansa hyvä tilanne selittyy sillä, että kymmenen vuotta sitten yhtiön hallitus teki strategisen päätöksen investoida varavoimakoneisiin, joilla varmistetaan jätevesien siirron ja käsittelyn jatkuminen myös sähkökatkoissa.

– Talousvesi on ollut kokonaan varavoiman piirissä jo useamman vuoden ajan, minkä lisäksi poikkeustilanteiden varalle on laadittu valmiussuunnitelma. Toimimme haja-asutusalueilla, missä sähkökatkot ovat varsin yleisiä, ja siksi olemme halunneet varautua mahdollisimman huolellisesti erilaisiin häiriöihin, Bergbacka sanoo.

Kodeissa kannattaa varautua sähkökatkoihin etukäteen

Tulevana talvena edessä saattaa olla sähköpulasta johtuvia, kantaverkkoyhtiö Fingridin määräämiä, noin kahden tunnin lyhyitä sähkökatkoja. Jos sähkönjakelun keskeytyksiin joudutaan turvautumaan, hanavettä tulee katkojen aikana usein normaalisti. Veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää lyhyenkin sähkökatkon aikana, jotta alueen viemärilaitosten viemärit eivät pääse tulvimaan.

Etenkin pitkät sähkökatkot saattavat aiheuttaa häiriöitä myös vesihuoltopalveluun. Kodeissa on hyvä varautua näihin häiriöihin pitämällä varastossa puhdasta juomavettä sekä puhtaita kanistereita tai ämpäreitä veden säilyttämiseen. Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun, joten vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkojen aikana.

Kiinteistöillä mahdollisesti olevien viemäreiden tulvimista estävien laitteiden toimivuus kannattaa varmistaa. Mikäli kiinteistöllä on oma jätevedenpumppaamo, voi veden käytön jatkaminen sähkökatkon aikana aiheuttaa nopeastikin viemärin tulvimisen kyseisellä kiinteistöllä.

Jos sähkökatkoista aiheutuu häiriöitä vedenjakelulle tai muuten vesihuollolle, häiriöistä tiedotetaan Vesikolmion ja sen toimialueen kuntien sekä asiakaslaitoksien verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

Risto Bergbacka,
toimitusjohtaja, Vesikolmio Oy
044 0890 777
risto.bergbacka@vesikolmio.fi
www.vesikolmio.fi