Vesikolmio Oy

Talousvesi

Toimiala ja veden käyttäjät

Vesikolmio Oy on tukkuvesilaitos, jonka asiakkaita ovat ensisijaisesti osakaskuntien alueilla toimivat vedenjakelulaitokset. Vedenhankinta kattaa suurimman osan Kalajokilaaksoa ja siihen kuuluvat Kalajoen, Ylivieskan, Nivalan ja Haapajärven kaupungit sekä Sievin ja Alavieskan kunnat. Himangan vedenottamot ja runkolinjat siirtyivät Vesikolmio Oy:n omistukseen 1.1.2015.

Pohjavettä myytiin vuonna 2021 noin 3,7 miljoonaa kuutiota. Vedenjakelulaitokset toimittavat Vesikolmion talousvettä myös osakaskuntien ulkopuolelle kuten Alaviirteen Vesiosuuskunnalle, Pyhäjoelle, Merijärvelle ja Haapavedelle. Pohjavettä toimitetaan noin 21.000 vesiliittymään, joissa on noin 54.000 veden käyttäjää. Yleiseen vesijohtoverkostoon liittymisaste on 99 %.

Talousveden hankinta

Kalajokilaakson talousvedeksi hankitaan vuosittain 4,08 miljoonaa kuutiota hyvälaatuista pohjavettä Sievin, Kalajoen ja Haapajärven pohjavesiesiintymistä.  Pumppausmäärät jakaantuvat seuraavasti: Sievi 56,0 %, Kalajoki 26,6 % ja Haapajärvi 17,3 %.

Vedenhankinta on mitoitettu siten, että huippukulutusaikoinakin veden tarve voidaan tyydyttää.

Vedenottamoille ja välipumppaamoille on asennettu kiinteästi varavoimakoneet varmistamaan veden jatkuva toimitus. Valmiussuunnitelma on tehty turvaamaan veden toimitusvarmuus myös poikkeustilanteissa.