Vesikolmio on varautunut huolellisesti mahdollisiin sähkökatkoihin

Kalajokilaakson kuntien omistama Vesikolmio Oy on tukkuvesiyhtiö, joka vastaa alueellaan talousveden hankinnasta sekä jätevesien puhdistamisesta ja vesien kuntakeskusten välisestä siirtämisestä. Vesikolmio on kehittänyt toimintavarmuuttaan pitkäjänteisesti, jotta se pystyy turvaamaan vesihuoltopalvelut esimerkiksi sähkökatkojen aikana. – Vesikolmio on Suomessa yksi ensimmäisistä vesilaitoksista, joilla myös jätevedenpumppaamot tulevat olemaan kokonaisuudessaan varavoiman piirissä. Tämä toteutuu ensi vuoden alussa, jolloin kaikissa […]

Vesikolmion keskuspuhdistamon laajennus valmistui Kalajoella

Vesikolmio Oy:n keskuspuhdistamon laajennus on valmistunut, ja keskuspuhdistamon 2-vaihe luovutettiin tilaajalle lokakuun viimeisellä viikolla. Noin 4 miljoonan euron suuruinen investointi edistää hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta Kalajokilaaksossa, ja investoinnilla on myönteiset vaikutukset myös Kalajoen vedenlaatuun. Ympäristöministeriö rahoitti rakentamista miljoonan euron avustuksella ravinteiden kierrätystä edistävästä Raki-ohjelmasta. Laajennusinvestointi parantaa energiatehokkuutta jätevesien käsittelyssä ja edistää jätevesien ravinnekierrätystä. – Energiatehokkuus paranee muun […]

Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut – kohti hiilineutraalia vesihuoltoa

Ihmisen toiminnan ilmastovaikutusten vähentäminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Suomalaisessa vesihuollossa kestävä kehitys ja ilmastoneutraalius on otettu keskeiseksi tavoitteeksi mm. Vesilaitosyhdistyksen strategiassa, jonka yhtenä tavoitteena on hiilineutraali vesihuolto Suomessa vuonna 2030. Päästötavoitteet ovat osana myös kuntien päätöksentekoa. Hiilijalanjälkeä huomioidaan edelleen melko vähän vesihuoltolaitosten toiminnassa, suunnitteluhankkeissa ja hankinnoissa. Hiilijalanjäljen ja päästöhyötyjen laskentatavat vaihtelevat. Vesihuoltolaitoksissa on todettu […]

Vesikolmion uusi henkilövalinta

Vesikolmio Oy:lle valittiin uudeksi talous- ja hallintopäälliköksi Katja Torssonen Nivalasta. Hänen työsuhteensa alkaa 9.6.2022.

Vesilaitosten kehittämispäivä ajankohtaisten asioiden äärellä

Vesikolmion viime syksynä asiakkailleen järjestämä yhteistyöpäivä sai jatkoa huhtikuun ensimmäisenä maanantaina, kun alueen vesilaitosten edustajia kokoontui Vesikolmion koolle kutsumaan vesilaitosten kehittämispäivään Kalajoelle. Päivän ohjelmaan sisältyneet puheenvuorot tarjosivat monipuolisen katsauksen toimialan ajankohtaisiin asioihin. Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Ari Kangas esitteli yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistusta, minkä lisäksi Kankaan esityksessä nousi esille puhdistamolietteen asema kierrätysravinnelähteenä. – Jos heinäkuussa julkaistavassa, yhdyskuntajätevesien käsittelyä […]

Kalajokilaakson keskuspuhdistamon 2-vaiheen rakentamisen urakoitsijat valittu

Kalajokilaakson keskuspuhdistamon 2-vaiheen toteuttajiksi on valittu seuraavat yritykset: Ab Tallqvist Infra Oy rakennusurakka (RU) T&A Mämmelä Oy koneistourakka (KU) Oulapelti Oy lvi-urakka (LVI) HSK Sähkö Oy sähköurakka (SU)   Hanke käynnistyy alkukesän aikana ja valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Kalajokilaakson keskuspuhdistamon laajennuksen kustannusarvio on kilpailutuksen jälkeen noin 3 miljoonaa euroa. Hankkeella on myös positiiviset työllisyysvaikutukset. […]

Vesikolmio digitalisoi pohjavesien seurantaa Digitan IoT-verkon avulla

Vesikolmio ja Digita ovat aloittaneet yhteistyön pohjavesien seurannan digitalisoinnista. Yhteistyön myötä Vesikolmion eri ottamoalueiden pohjavesien korkeutta tullaan seuraamaan reaaliaikaisesti Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvan IoT-verkon avulla. Pohjavesien seurannan digitalisoinnin avulla vedenottoa pystytään entistä paremmin optimoimaan sellaisille alueille, missä pohjaveden pinta ei ole liian matalalla. Digitalisointi vapauttaa aikaa myös muuhun työhön, kun eri ottamoalueiden pohjavesipintojen tiedot saadaan järjestelmiin […]

Ympäristöministeriöltä miljoona-avustus Vesikolmiolle

Nivala-Ylivieska-siirtoviemärin ja Kalajokilaakson keskuspuhdistamon rakentaminen aikaistuvat Ympäristöministeriö on myöntänyt Vesikolmio Oy:lle enintään miljoonan euron avustuksen, jolla parannetaan energiatehokkuutta jätevesien käsittelyssä sekä lisätään jätevesien ravinnekierrätystä. Avustuspäätöksen myötä Vesikolmion hanke siirtoviemärin rakentamiseksi Nivalan ja Ylivieskan välille aikaistuu vuodella. Valtionavustuksella Vesikolmio kattaa Kalajokilaakson keskuspuhdistamon laajennuksesta syntyviä kustannuksia. Laajennuksen suunnittelussa on painotettu energiatehokkuutta ja ravinteiden kierrätystä hyötykäyttöön. – Olemme […]