Vesikolmio Oy

Kalajokilaakson keskuspuhdistamon 2-vaiheen toteuttajiksi on valittu seuraavat yritykset:

Ab Tallqvist Infra Oy rakennusurakka (RU)
T&A Mämmelä Oy koneistourakka (KU)
Oulapelti Oy lvi-urakka (LVI)
HSK Sähkö Oy sähköurakka (SU)

 

Hanke käynnistyy alkukesän aikana ja valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Kalajokilaakson keskuspuhdistamon laajennuksen kustannusarvio on kilpailutuksen jälkeen noin 3 miljoonaa euroa. Hankkeella on myös positiiviset työllisyysvaikutukset.

Ympäristöministeriö on myöntänyt Vesikolmio Oy:lle enintään miljoonan euron avustuksen Kalajokilaakson keskuspuhdistamon laajennuksesta syntyville kustannuksille. Hankkeella parannetaan energiatehokkuutta jätevesien käsittelyssä sekä lisätään jätevesien ravinnekierrätystä. Investointi merkitsee isoa askelta kohti hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta Kalajokilaaksossa.

Energiatehokkuutta parantaa esimerkiksi lämmön talteenotto, jolla täydennetään osa Kalajokilaakson keskuspuhdistamon energiantarpeesta. Jätevesilietteen ravinteet puolestaan saadaan hyödynnettyä tehokkaasti, kun ravinteet toimitetaan käsiteltäviksi biokaasulaitokselle aumakompostoinnin sijasta.

 

Lisätiedot:

Risto Bergbacka
toimitusjohtaja, Vesikolmio Oy
044 0890 777
www.vesikolmio.fi