vesiroiske
PUHTAAN VEDEN ETEEN
poika_veneessa
CQ8A7624
Kuva (1)
Kuva (4)
Ilmakuva (6)

Vesikolmio Oy – vesihuoltopalveluja Kalajokilaaksoon 53 vuotta

Vesikolmio Oy on Kalajokilaakson kuntien omistama vuonna 1968 perustettu tukkuvesiyhtiö. Yhtiö vastaa osakaskuntien alueen talousveden hankinnasta sekä jätevesien puhdistamisesta ja kuntakeskusten välisestä siirtämisestä.

TOIMIMME TUKKUVESIYHTIÖINÄ KAUPUNGEILLE JA KUNNILLE

Ajankohtaista

Meneillään oleva Vesikolmio Oy:n keskuspuhdistamon laajennus Kalajoella merkitsee isoa askelta kohti hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta Kalajokilaaksossa. Kustannuksiltaan noin 3,2 miljoonan euron suuruisella ympäristöinvestoinnilla on …

Nivala-Ylivieska siirtoviemärin toteuttajiksi on valittu seuraavat yritykset: Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy                  urakkaosa 1 (Ylivieskan puhdistamo – linjapumppaamo P2) Varpaisjärven Maansiirto …

Sievin Kiiskilän alkalointilaitoksen saneerauksen ensimmäinen vaihe valmistui kesäkuussa 2021. Saneerauksessa uusittiin alkalointilaitoksen (solu 1) putkistot sekä vaihdettiin kalkkikivi.  

Vesikolmion nettisivut ovat uudistuneet. Halusimme nostaa puhdasta vettä kuvaavan sinisen rinnalle raikkaan vihreän –  kuvastamaan puhtaan luonnon eteen tekemäämme työtä. Jo tutuksi …

Kalajokivarren kunnat ja kaupungit ovat päättäneet keskittää alueidensa jätevesien puhdistamisen Kalajokilaakson keskuspuhdistamolle. Keskitetyn jätevesien puhdistamisen tarkoituksena on parantaa jätevesien puhdistustehoa, mahdollistaa tulevaisuudessa kustannustehokkaasti …

Hyvä yhteistyökumppanimme! Laskutusosoitteemme muuttuu paperilaskujen osalta. Mikäli verkkolaskujen lähetys ei ole Teille mahdollista, pyydämme lähettämään 31.5.2021 alkaen laskut seuraavasti: sähköpostitse toimitettavat laskut: …

Vesikolmion palvelut

Yhtiö vastaa osakaskuntien alueen talousveden hankinnasta sekä jätevesien puhdistamisesta

Vesikolmio Oy on tukkuvesilaitos, jonka asiakkaita ovat osakaskuntien alueilla toimivat jakelulaitokset. Asiakkaisiin kuuluvat Osuuskunta ValkeavesiYlivieskan VesiosuuskuntaNivalan Vesihuolto OySievin VesiosuuskuntaAlavieskan kunta ja Haapajärven Vesi Oy.

Vesikolmio Oy puhdistaa omistajakuntien alueen jätevedet ja siirtää jätevettä Kalajokilaakson kuntakeskusten välillä. Asiakkaita ovat Kalajoen kaupunkiYlivieskan kaupunkiNivalan Vesihuolto OySievin VesiosuuskuntaAlavieskan kunta ja Haapajärven Vesi Oy.

Kalajokilaakson keskuspuhdistamo

PÄIVITTYVÄÄ KUVAA KESKUSPUHDISTAMON RAKENNUSTYÖMAALTA

Rakennustöiden etenemistä voi seurata työmaalta tunneittain päivittyvän kuvan avulla täältä (avautuu uuteen ikkunaan).