Vesikolmio Oy

Alavieska – Kalajoki siirtoviemäri

Vesikolmio Oy rakensi yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa siirtoviemärin Alavieskasta Kalajoelle. Samassa yhteydessä Osuuskunta Valkeavesi asensi osalle matkaa vesijohdon. Hanke on osa Kalajokilaaksoon suunniteltua uutta siirtoviemärikokonaisuutta, jonka tarkituksena on johtaa Alavieskan, Ylivieskan, Sievin, Nivalan ja Haapajärven jätevedet vaiheittain Kalajoelle rakennettavaan keskuspuhdistamoon puhdistettavaksi. Hanke toteutettiin valtion vesihuoltotyönä ja rakennuttajana toimi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.  Yhteistyösopimuksen mukainen hankkeen kokonaiskustannus oli 2. milj. euroa, josta […]

Haapajärvi – Nivala siirtoviemäri

Haapajärvi—Nivala -siirtoviemäri on otettu käyttöön Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Vesikolmio Oy ovat yhteistyössä rakennuttaneet siirtoviemärin Haapajärven jätevedenpuhdistamolta Nivalan jätevedenpuhdistamolle. Vesihuoltotyönä rakennetun siirtoviemärin kokonaispituus on 26,5 kilometriä. Hanke valmistui joulukuussa 2012. Kalajokilaakson siirtoviemärihankkeen I-vaiheen Haapajärvi—Nivala -siirtoviemärin kokonaiskustannusarvio on 3,2 M€ (alv 0 %), josta valtion osuus on 1,3 M€. Haapajärvi–Nivala -siirtoviemäri liittyy I-vaiheena vuonna 2002 valmistunutta Kalajoen […]

Meidän Kalajoki -hanke

Meidän Kalajoki – Vesienhoito käytännön työnä Kalajoen valuma-alueella on Ylivieskan kaupungin ympäristötoimen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen valmistelema sekä Vesikolmio Oy:n toteuttama hanke. Sen talvoitteena oli edistää vesienhoitotyötä perustamalla Kalejoelle vesienhoitoryhmä ja kokoamalla yhteen Kalajoen vesistöaluetta koskevaa tietoa. Hankkeen toteutuksessa tehtiin yhteistyötä myös Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Hanke sai ELY-keskuksen myöntämää rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hankkeen edetessä muodostettuun vesienhoitoryhmään kutsuttiin Kalajoen […]