Vesikolmio Oy

Vesikolmion puhdistamoinvestointi edistää hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta

Meneillään oleva Vesikolmio Oy:n keskuspuhdistamon laajennus Kalajoella merkitsee isoa askelta kohti hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta Kalajokilaaksossa. Kustannuksiltaan noin 3,2 miljoonan euron suuruisella ympäristöinvestoinnilla on myönteiset vaikutukset myös Kalajoen vedenlaatuun. Keskuspuhdistamon 2-vaiheen laajennustyöt ovat parhaillaan käynnissä, ja töiden on määrä valmistua kesällä 2022. – Laajennusinvestointi on hyvä esimerkki niistä toimista, joilla hiilineutraaliutta voidaan käytännössä edistää. Ympäristövaikutusten lisäksi hankkeella […]

Nivala-Ylivieska siirtoviemärin urakoitsijat valittu

Nivala-Ylivieska siirtoviemärin toteuttajiksi on valittu seuraavat yritykset: Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy                  urakkaosa 1 (Ylivieskan puhdistamo – linjapumppaamo P2) Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy      urakkaosa 2 (Linjapumppaamo 2 – Nivalan puhdistamo) Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy                  Nivalan esikäsittelyrakennuksen rakennusurakka Nivala-Ylivieska siirtoviemärin kokonaiskustannusarvio kilpailutuksen jälkeen on noin 9,2 miljoonaa euroa. Kustannusarvioon sisältyy […]

Kalajokilaakson keskuspuhdistamon 2-vaiheen rakentamisen urakoitsijat valittu

Kalajokilaakson keskuspuhdistamon 2-vaiheen toteuttajiksi on valittu seuraavat yritykset: Ab Tallqvist Infra Oy rakennusurakka (RU) T&A Mämmelä Oy koneistourakka (KU) Oulapelti Oy lvi-urakka (LVI) HSK Sähkö Oy sähköurakka (SU)   Hanke käynnistyy alkukesän aikana ja valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Kalajokilaakson keskuspuhdistamon laajennuksen kustannusarvio on kilpailutuksen jälkeen noin 3 miljoonaa euroa. Hankkeella on myös positiiviset työllisyysvaikutukset. […]

Ympäristöministeriöltä miljoona-avustus Vesikolmiolle

Nivala-Ylivieska-siirtoviemärin ja Kalajokilaakson keskuspuhdistamon rakentaminen aikaistuvat Ympäristöministeriö on myöntänyt Vesikolmio Oy:lle enintään miljoonan euron avustuksen, jolla parannetaan energiatehokkuutta jätevesien käsittelyssä sekä lisätään jätevesien ravinnekierrätystä. Avustuspäätöksen myötä Vesikolmion hanke siirtoviemärin rakentamiseksi Nivalan ja Ylivieskan välille aikaistuu vuodella. Valtionavustuksella Vesikolmio kattaa Kalajokilaakson keskuspuhdistamon laajennuksesta syntyviä kustannuksia. Laajennuksen suunnittelussa on painotettu energiatehokkuutta ja ravinteiden kierrätystä hyötykäyttöön. – Olemme […]

SIIRTOVIEMÄRI NIVALA-YLIVIESKA, YLEISÖTILAISUUS

Vesikolmio Oy valmistelee siirtoviemärisuunnitelmia Nivalan ja Ylivieskan välille. Siirtoviemärin lähtöpää on Nivalan jätevedenpuhdistamolla ja loppupää Ylivieskan jätevedenpuhdistamon alueella. Viemäri tulee kulkemaan Nivalan alueella Kalajoen eteläpuolta ja Ylivieskan alueella pääosin Kalajoen pohjoispuolella. Siirtoviemärin lisäksi kaivantoon laitetaan mahdollisesti Nivalan alueella Nivalan Kuitu Oy:n valokuitu ja näin ollen valokuituyhteyden saatavuutta saadaan alueella parannettua. Viemärin yksityiskohtaista suunnittelua ja sen […]

Kalajoen Keskuspuhdistamo ja Ylivieska-Kalajoki siirtoviemäri ovat valmistuneet

Vesikolmio Oy hankki vuonna 2008 omistukseensa Kalajokilaakson jätevedenpuhdistamot. Yhtiö keskittää Jokilaakson jätevesien puhdistuksen Kalajoelle. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kalajoen Keskuspuhdistamolta suoraan mereen Kalajokisuun pohjoispuolella. Jätevesien purku  tehdään putkella noin 1,5 km etäisyydelle rannasta noin 5 m vesisyvyyteen. Keskitetyn jätevesipuhdistuksen tarkoituksena on Kalajoen veden laadun parantaminen. Haapajärveltä Nivalaan ja Ylivieskasta Kalajoelle valmistuneisiin siirtoviemäreihin voidaan taajamien jätevesien lisäksi […]

Kalajoen Keskuspuhdistamon purkuputki on valmistunut

Syksyn 2015 aikana valmistui Vesikolmion tulevan Keskuspuhdistamon purkuputki, jonka maaosuuden pituus on noin 1,8 km ja meriosuuden 1,5 km. Purkuputkena käytetään 630 mm:n muoviputkea. Purkuputken alkupää noin 700 m matkalta on sijoitettu 8-tien varteen, josta linjaus kääntyy viistosti kohti merta. Viemärilinja on rakennettu toimimaan vietolla, jonka ansiosta pumppausta linjalla tarvitaan ainoastaan putken huuhteluun. Purkuputken rakennuskustannukset […]

Kalajoen vanha puhdistamo – Kalajoen uusi Keskuspuhdistamo -siirtoviemäri on valmistunut

Vesikolmion siirtoviemärilinjan runkoputkien rakennustyö Kalajoen nykyiseltä jätevesien puhdistamolta suunnitellulle Keskuspuhdistamolle on valmistunut alkuvuoden 2015 aikana. Jätevesipumppaamo linjan alkupäähän ja virtausmittauskaivo linjan loppuun rakennetaan vuonna 2016. Siirtoviemärin linjaus kulkee jätevedenpuhdistamolta Kalajoen ja Plassin markkinapaikan alitse kohti 8-tietä, jonka varressa viemärilinjaus kulkee aina Keskuspuhdistamon tontille saakka. Viemärilinjalle kertyy pituutta 4,1 km ja sen rinnalle sijoitettiin Osuuskunta Valkeaveden […]