Vesikolmio Oy

Haapajärvi—Nivala -siirtoviemäri on otettu käyttöön

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Vesikolmio Oy ovat yhteistyössä rakennuttaneet siirtoviemärin Haapajärven jätevedenpuhdistamolta Nivalan jätevedenpuhdistamolle. Vesihuoltotyönä rakennetun siirtoviemärin kokonaispituus on 26,5 kilometriä. Hanke valmistui joulukuussa 2012. Kalajokilaakson siirtoviemärihankkeen I-vaiheen Haapajärvi—Nivala -siirtoviemärin kokonaiskustannusarvio on 3,2 M€ (alv 0 %), josta valtion osuus on 1,3 M€.

Haapajärvi–Nivala -siirtoviemäri liittyy I-vaiheena vuonna 2002 valmistunutta Kalajoen vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman toteutusta. Suunnitelman mukaisesti alueen kunnat ja vesihuoltolaitokset ovat päätyneet kokonaisratkaisuun, jossa kuntien taajamapuhdistamoiden jätevedet johdetaan siirtoviemäreillä Kalajoelle rakennettavaan keskuspuhdistamoon ja nykyiset jätevedenpuhdistamot muutetaan tasausaltaiksi lukuun ottamatta Kalajoen nykyistä puhdistamoa. Kalajokilaakson noin 100 kilometrin pituinen siirtoviemäri Haapajärveltä Nivalan ja Alavieskan kautta Kalajoelle on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2011—2020. Kalajoen keskuspuhdistamo sekä siihen liittyvän purkuviemäri on suunniteltu rakennettavaksi vuonna 2015.

Uusi Kalajoen keskuspuhdistamo on suunniteltu rakennettavaksi 8-tien varteen noin neljä kilometriä Kalajoen keskustasta pohjoiseen. Puhdistamoalueeksi on ostettu 7,6 ha maa-alue. Kalajoen keskuspuhdistamoa ja jätevesien purkamista mereen koskeva ympäristölupa on saatu.

Lisätietoja:

Risto Bergbacka puh. 0440 890 777, risto.bergbacka(at)vesikolmio.fi