Vesikolmio Oy

Raution saneeraus on valmistunut

Raution vedenottamon saneeraus valmistui syksyllä 2018. Saneerauksessa uusittiin rakennus, sähkö-automaatio sekä laitteistot. Raution kuvagalleria

Kalajoelle uusi Kelkkalankaartan vedenottamo ja raakavesijohto

Vesikolmio Oy on saanut vuonna 2014 ympäristöluvan Kelkkalankaartan pohjavedenottamon rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen Kalajoella. Vedenottolupa on kuukausikeskiarvona laskettuna enintään 1.000 m3/d. Vedenoton tarkoituksena on turvata Kalajoen kaupungin talousvedensaantia. Kelkkalankaartan alueen koepumppaukset suoritettiin vuonna 2011 ja sen perusteella todettiin, että alueen pohjavesi on hyvälaatuista ja antoisuus oli hyvä. Vedenottamolle rakennettiin syksyllä 2014 kaksi raakavesikaivoa. Kelkkalankaartan vesi […]

Vesipostin saneeraus valmis

Vesikolmio Oy:n Vesipostin vedenkäsittelylaitos Kalajoella on rakennettu1960-luvulla ja sitä on laajennettu sen jälkeen pienissä osissa useaan otteeseen. Vuonna 2000 laitosta on laajennettu rakentamalla kalkkikivialkalointisuodatin. Vedenkäsittelylaitoksen alkalointikapasiteettia kasvatettiin saneeraamalla vanhan osan kolme selkeytysallasta kalkkikivialkalointilaitokseksi. Vesipostin saneeraus valmistui toukokuun aikana. Alavesisäiliöiden kunto tarkistettiin saneerauksen yhteydessä. Alavesisäiliöitä vahvistettiin lisääntyvän kuormituksen johdosta ja pinnoituksia korjattiin. Säiliöiden tuuletusputket vaihdettiin uusiin […]