Vesikolmio Oy

Vesikolmio Oy on saanut vuonna 2014 ympäristöluvan Kelkkalankaartan pohjavedenottamon rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen Kalajoella. Vedenottolupa on kuukausikeskiarvona laskettuna enintään 1.000 m3/d. Vedenoton tarkoituksena on turvata Kalajoen kaupungin talousvedensaantia.

Kelkkalankaartan alueen koepumppaukset suoritettiin vuonna 2011 ja sen perusteella todettiin, että alueen pohjavesi on hyvälaatuista ja antoisuus oli hyvä. Vedenottamolle rakennettiin syksyllä 2014 kaksi raakavesikaivoa. Kelkkalankaartan vesi johdetaan Vesipostin vedenkäsittelylaitokselle alkaloitavaksi uutta keväällä 2015 rakennettua Siipo—Kelkkalankaarta –raakavesijohtoa pitkin. Raakavesijohdon pituus on 3,5 kilometriä ja kokoluokka PEH 225.

Kokonaiskustannukset vedenottamon ja raakavesijohdon rakentamiselle olivat yhteensä noin 360 000 €.

Kelkkalankaarran vedenottamon ja Siipo—Kelkkalankaarta -raakavesilinjan urakoitsijat olivat:

Kaivojen rakentaminen: Maanrakennusliike Pentti Takkula Ky
Vesijohtolinjan kaivutyö ja asennus: Maanrakennus B. Dahlbacka Oy
Vesijohtoputken toimittaminen: Ahlsell Oy