Vesikolmio Oy

Vesikolmio Oy ja Vestia Oy suunnittelevat yhteistä biokaasulaitosta Kalajoelle Vesikolmion keskuspuhdistamon yhteyteen. Biokaasulaitos käyttäisi raaka-aineena Vesikolmion jätevesilietettä sekä Vestian erilliskeräämää biojätettä.

Kyseessä on ympäristöinvestointi, joka toteutuessaan edistää kiertotaloutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.

– Biokaasulaitos voisi tuottaa lämpö- ja sähköenergiaa sekä liikennepolttoainetta. Parhaillaan selvitämme muun muassa sitä, mikä on kustannustehokkain tapa hyödyntää biokaasulaitosta. Esimerkiksi Vesikolmion keskuspuhdistamo kuluttaa runsaasti sähköä, ja lähistöllä sijaitsee myös lämpöä tarvitsevaa teollisuutta, sanoo Vesikolmio Oy:n toimitusjohtaja Risto Bergbacka.

Vestia toimittaisi biokaasulaitokselle erilliskerättyä biojätettä.

– Tulevan jätelainsäädännön myötä biojätteen erilliskeräys tulee lisääntymään merkittävästi, minkä seurauksena oman paikallisen käsittelyratkaisun kehittäminen on nähty niin talouden kuin ympäristönkin kannalta järkeväksi selvittää, toteaa Vestia Oy:n toimitusjohtaja Olavi Soinio.

Energiantuotanto n. 8 000 MWh, kustannusarvio n. 5 miljoonaa euroa

Vesikolmio ja Vestia ovat selvittäneet biokaasulaitoksen rakentamista yhdessä Envitecpolis Oy:n kanssa. Selvitystyön pohjana on ollut biokaasulaitos, joka tuottaa vuodessa energiaa noin 8 000 megawattituntia, ja käyttää raaka-aineena noin 5 000 tonnia yhdyskuntalietettä sekä noin 5 500 tonnia biojätettä. Investoinnin hinta on arviolta 5 miljoonaa euroa, ja sen rahoitukseen haetaan valtion investointitukea.

Meneillään on jatkoselvitys, joka valmistuu vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana. Jos hanke etenee toteutukseen, sen jälkeen ovat vuorossa luvittaminen sekä investointitukien hakeminen. Aikataulu täsmentyy sen mukaan, miten asia etenee Vesikolmion ja Vestian omistajakuntien käsittelyssä.

– Tavoitteena on viedä hanke toteutukseen mahdollisimman nopealla aikataululla, mikäli omistajakunnat näyttävät vihreää valoa, Risto Bergbacka sanoo.

Lisätiedot:

Risto Bergbacka
toimitusjohtaja, Vesikolmio Oy
044 0890 777
risto.bergbacka@vesikolmio.fi
www.vesikolmio.fi

Olavi Soinio
toimitusjohtaja, Vestia Oy
044 751 8670
olavi.soinio@vestia.fi
www.vestia.fi