Vesikolmio Oy

Vesikolmio Oy valmistelee siirtoviemärisuunnitelmia Nivalan ja Ylivieskan välille. Siirtoviemärin lähtöpää on Nivalan jätevedenpuhdistamolla ja loppupää Ylivieskan jätevedenpuhdistamon alueella. Viemäri tulee kulkemaan Nivalan alueella Kalajoen eteläpuolta ja Ylivieskan alueella pääosin Kalajoen pohjoispuolella. Siirtoviemärin lisäksi kaivantoon laitetaan mahdollisesti Nivalan alueella Nivalan Kuitu Oy:n valokuitu ja näin ollen valokuituyhteyden saatavuutta saadaan alueella parannettua.

Viemärin yksityiskohtaista suunnittelua ja sen tulevaa paikkaa on kartoitettu yhdessä vesilaitosten ja kaupunkien teknisten henkilöiden kanssa. Nyt järjestettävässä yleisötilaisuudessa linjausta esitellään asiasta kiinnostuneille, joiden on mahdollista kommentoida tehtyä linjausluonnosta tilaisuudessa suunnittelijoille oman kiinteistönsä linjauksen osalta.

Vesikolmion siirtoviemäri sijoitetaan siten, että jokivarren mahdollisesti viemäröitävät alueet voidaan liittää aluepumppaamoiden avulla siirtoviemäriin. Alueiden asutuksen viemäröinneistä tehdään erilliset suunnitelmat, joista vastaavat Ylivieskan kaupungin viemärilaitos ja Nivalan Vesihuolto Oy. Asutusalueiden viemäröinnin toteutuessa päästään viemäröitävillä alueilla eroon kiinteistökohtaisista puhdistusjärjestelmistä. Siirtoviemärin rakentaminen ei velvoita alueen asukkaita liittymään viemäriin.

Nivalasta Ylivieskaan suunniteltavan siirtoviemärin valmistuttua koko Kalajokivarren jätevedet käsitellään keskitetysti yhdessä paikassa, Kalajoen keskuspuhdistamolla.

Poikkeustilanteen takia yleisötilaisuus järjestetään etänä Teams-kokouksena.
Kokouksen ajankohta: Tiistaina 23.2 klo 17 alkaen Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Kokoukseen pääsee liittymään Vesikolmio Oy:n internetsivuilla sijaitsevan linkin kautta tai pyytämällä linkki kokoukseen suunnittelijalta. Osallistuminen onnistuu tietokoneen, tabletin tai puhelimen avulla. Erillistä ohjelmaa ei tarvitse asentaa, pelkkä verkkoselain riittää.

Kommentteja suunnitelmaluonnokseen oman kiinteistönsä osalta suositellaan antamaan suoraan hankkeen suunnittelijalle sähköisesti:

Tero Heinonen, Sweco Infra & Rail Oy, tero.heinonen@sweco.fi, 040 684 0124
Tuomo Ylimaunu, Sweco Infra & Rail Oy, tuomo.ylimaunu@sweco.fi, 040 769 8136

Voit tutustua jo etukäteen  suunnitelmaluonnokseen.

 

Vesikolmio Oy
Nivalan kaupunki
Ylivieskan kaupunki