Vesikolmio Oy

Pohjavesien suojelu ja talousveden turvaaminen onnistuu vain ennakoimalla, siksi pohjavesialueella toimivien on tiedettävä miten toimia.

Pohjavesien suojelun viisi esitettä on kohdennettu erityisesti niille toimijoille, joilla on tiedon tarvetta pohjaveden suojelusta:

1.    Kotitaloudet (esitteen viesti on yleinen ja sopii meille kaikille)

2.    Lämmitysjärjestelmät (aiheena mm. lämmitysöljysäiliöt ja energiakaivot)

3.    Maankäyttö (esite soveltuu maankäytönsuunnitteluun kunnan toimijoille ja luottamushenkilöille)

4.    Maatalous (aiheena mm. eläinsuojat, laiduntaminen ja lannoitus sekä kasvinsuojeluaineet)

5.    Pienteollisuus (käsittelee mm. kemikaalien ja polttoaineiden käyttöä ja varastointia)