Vesikolmio Oy

Vesikolmion siirtoviemärilinjan runkoputkien rakennustyö Kalajoen nykyiseltä jätevesien puhdistamolta suunnitellulle Keskuspuhdistamolle on valmistunut alkuvuoden 2015 aikana. Jätevesipumppaamo linjan alkupäähän ja virtausmittauskaivo linjan loppuun rakennetaan vuonna 2016. Siirtoviemärin linjaus kulkee jätevedenpuhdistamolta Kalajoen ja Plassin markkinapaikan alitse kohti 8-tietä, jonka varressa viemärilinjaus kulkee aina Keskuspuhdistamon tontille saakka. Viemärilinjalle kertyy pituutta 4,1 km ja sen rinnalle sijoitettiin Osuuskunta Valkeaveden runkovesijohtoa n. 3,2 km matkalle. Viemäriputkena käytetään halkaisijaltaan 400 mm muoviputkea. Viemärin rakennuskustannukset ovat 571 000€, josta Vesikolmion osuus on 300 000 € ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen osuus 271 000 €. Urakoitsijana on toiminut Sundström Ab Oy.

Tällä viemärilinjalla on tarkoitus johtaa Kalajoen jätevesipuhdistamolle tulevat jätevedet aikanaan Keskuspuhdistamolle, jonka valmistuttua Kalajoen nykyinen jätevedenpuhdistamo puretaan tarpeettomana.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Risto Bergbacka, Vesikolmio Oy, puh. 044 0890 777
Työmaavalvoja Heikki Yliniemi, Vesikolmio Oy, puh. 044 0890 217