Vesikolmio Oy

Ministeri Kimmo Tiilikainenohjaisi EAKR-rahoitusta vesistöjen kunnostamisen

Vesikolmio Oy:n uudella Kalajoen Keskuspuhdistamolla on monia myönteisiä vaikutuksia alueensa ympäristöön. Keskitetty jätevedenpuhdistus muun muassa parantaa Kalajoen veden laatua. Osoituksena selkeistä ja mitattavista ympäristölle hyödyllisistä vaikutuksista Kuntarahoitus myönsi investoinnille vihreää rahoitusta.

Kalajokilaaksoa palvelevan Kalajoen Keskuspuhdistamon avasi maanantaina asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

– Seuraavaa rahoituskautta suunniteltaessa pidän tärkeänä, että aluekehitysrahastosta voitaisiin rahoittaa myös ympäristön tilaa parantavia hankkeita ja vesistöjen kunnostamista. Jos niihin saataisiin EU-rahoitusta, silloin hankkeiden toteutuminen ei olisi aina sen varassa, että kierrätetään kolehtia, Tiilikainen sanoi.

Hänen mukaansa Suomessa on runsaasti huonokuntoisia vesistöjä niiltä ajoilta, jolloin  jätevesiä ei vielä puhdistettu.

– Hallitus päätti syksyllä tehostetusta Itämeren ja vesiensuojeluohjelmasta. Siitä rahoituksesta ohjataan tuntuva siivu myös alueellisiin vesistöjen kunnostushankkeisiin. Rahoituksella pystytään viemään eteenpäin vesistöjen kunnostushankkeita käytännössä kaikilla ely-alueilla.

Vesikolmion uutta keskuspuhdistamoa ministeri Tiilikainen kehui hyväksi esimerkiksi kuntien välisestä yhteistyötä.

– Yhteistyön ansiosta jätevedet pystytään puhdistamaan tehokkaasti samalla kun kuorma ympäristöä kohtaan pienenee, 50-vuotiasta Vesikolmiota onnitellut Tiilikainen totesi.

Uusi teknologia auttaa pysymään lupaehdoissa

Vesikolmion toimitusjohtajan Risto Bergbackan mukaan keskuspuhdistamossa on kyse omistajakunnille tärkeästä investoinnista muun muassa sen vuoksi, että keskitetty jätevesien puhdistus parantaa kustannustehokkuutta. Jatkossa Vesikolmion ei enää tarvitse ylläpitää useita, toisistaan etäällä sijaitsevia pieniä puhdistamoita. Niistä valtaosa on rakennettu 1970-luvulla, ja siksi ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän.

Toimitusjohtaja korostaa lisäksi uuden keskuspuhdistamon positiivisia ympäristövaikutuksia.

– Taajamien puhdistettuja jätevesiä ei enää pureta Kalajokeen, kun siirtoviemäriverkosto saadaan valmiiksi myös Ylivieska-Nivala-välille. Sen sijaan vesien purkupaikka sijaitsee merellä 1,5 kilometrin päässä rannasta 5 metrin syvyydessä. Puhdistamon nykyaikaisen teknologian ansiosta pystymme myös helpommin täyttämään kiristyvät lupaehdot, Bergbacka toteaa.

Uusi puhdistamo on energiatehokas, sillä sen lämmittämisessä hyödynnetään jätevedestä kerättävää lämpöä. Kiertotaloutta edistää puhdistamolla syntyvän jätteen käyttäminen biokaasulaitoksessa.

Ensimmäisen vaiheen toteutuksessa on huomioitu kakkosvaihe, jolloin puhdistamolle rakennetaan lähinnä lisää allastilaa.

Kaksi uutta siirtoviemäriä

Vesikolmiolle ovat valmistuneet lisäksi Ylivieskasta Kalajoelle johtava siirtoviemäri sekä purkuputki Kalajoen Keskuspuhdistamolta mereen. Nämä mahdollistavat kuntakeskusten väliselle asutukselle viemäriverkostoon liittymisen.

Kun mukaan lasketaan Sievin ja Ylivieskan, Alavieskan ja Kalajoen sekä Haapajärven ja Nivalan väliset siirtoviemärit, siirtoviemärin kokonaispituus on 170 kilometriä. Nivalasta Ylivieskaan rakennettavan siirtoviemärin on suunniteltu valmistuvan vuonna 2022.

– Kalajoen Keskuspuhdistamolla käsitellään ensimmäisessä vaiheessa Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien sekä Alavieskan ja Sievin kuntien jätevedet. Nivala-Ylivieska -siirtoviemärin valmistuttua sinne johdetaan lisäksi Haapajärven ja Nivalan kaupunkien jätevedet, Risto Bergbacka kertoo.

Vesikolmio 50 vuotta

Kalajoen Keskuspuhdistamon avajaisten lisäksi Vesikolmio juhlisti maanantaina yhtiön 50-vuotista taivalta. Vuosijuhlassa puhui ministeri Kimmo Tiilikainen, ja tilaisuudessa esiteltiin Tapio Koistinahon kirjoittama yhtiön 50-vuotishistoriikki.

Vesikolmio Oy on Kalajokilaakson kuntien omistama tukkuvesiyhtiö, joka on huolehtinut talousveden hankinnan lisäksi vuodesta 2008 alkaen myös osakaskuntiensa jätevesien puhdistuksesta ja kuntakeskusten välisestä siirrosta.

Vuonna 1968 perustettu yhtiö on alallaan Suomen vanhin tukkuyhtiö ja samalla yksi maamme suurimmista tukkuvesilaitoksista. Vesikolmion yksi monista vahvuuksista on pohjavesi, joka edustaa kansallista ja kansainvälistä huippua sekä määrältään että laadultaan.

KALAJOEN KESKUSPUHDISTAMO

  • Investoinnin arvo noin 16 miljoonaa euroa.
  • 1. vaiheessa puhdistamolle tuleva jätevesimäärä n. 6 500kuutiota/vrk.
  • 1. vaiheen vastineluku n. 30 000.
  • 2. vaiheessa puhdistamolle tuleva jätevesimäärä n. 9 000kuutiota/vrk.
  • 2. vaiheen vastineluku n. 50 000.
  • Keskuspuhdistamo sijaitsee Kalajoella 8-tien varressa, os.Konnunsuontie 11.

Puhdistamosta kertovan esittelyvideon voit katsoa osoitteessa: www.vesikolmio.fi

Lisätiedot:

Vesikolmio Oy
Risto Bergbacka, toimitusjohtaja
puh. 044 0890 777
risto.bergbacka@vesikolmio.fi             

Kuvagalleria Kalajoen Keskuspuhdistamon avajaisista