Vesikolmio Oy

Vesikolmio Oy:lle valittiin automaatioinsinööriksi Mikko Parri ja hän aloittaa työt 1.8.2019.

Jätevedenpuhdistamon hoitajaksi valittiin Tuomas Ojala ja hän aloittaa 1.9.2019 työt Vesikolmiolla.