Vesikolmio Oy

Aluehallintovirasto on myöntänyt 30.4.2019 Vesikolmio Oy:lle luvat Kurikkalan sekä Kelkkalankaartan pohjavedenottamoiden rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen. Lisäksi saatiin lupa Uuden-Someron vedenottamon lisäkaivon rakentamiseen. Hankkeilla turvataan Kalajoen Himangan ja Hiekkasärkkäin alueiden, Kalajoen keskustan, Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisen vedentarpeet sekä varaveden varmistaminen Himangalle yhteysvesijohdon valmistuessa. Lisäksi hankkeet parantavat veden toimitusvarmuutta sekä normaali- että poikkeustilanteissa.