Vesikolmio Oy

Aluehallintovirasto on myöntänyt 18.3.2020 Vesikolmio Oy:lle luvan Hietajärven pohjavedenottamon rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen siitä Kokkolan kaupungissa sekä valmisteluluvan. Hanke turvaa Kalajoen kaupungin Hiekkasärkkäin alueen kasvaneen vedentarpeen sekä ennakoi tulevia Kalajoen metalliteollisuuden tuotannon kasvusta aiheutuvia vedentarpeita. Lisäksi hankkeella varmistetaan Kalajoen kaupungin Himangan varavesi. Hanke lisää Vesikolmion omavaraisuutta sekä veden toimitusvarmuutta normaali- ja poikkeustilanteissa.