Vesikolmio Oy

Vesikolmio Oy:n omistamalla Haapajärven tasausaltaalla ja jätevesipumppaamolla sattui tulipalo maanantai-iltana 18. helmikuuta. Palo sai todennäköisesti alkunsa välppätilan sähkölaitteesta. Koska julkisuudessa on esiintynyt tulipaloon liittyvää virheellistä tietoa, Vesikolmio haluaa korjata asiavirheet sekä kertoa tulipalon aiheuttamista jatkotoimista ja niiden aikataulusta.

Toisin kun julkisuudessa on annettu ymmärtää, Vesikolmion varajärjestelmät ovat toimineet tapahtumahetkellä suunnitelmien mukaisesti. Päivystäjä sai iltakymmeneltä järjestelmän kautta hälytyksen sähköviasta, jolloin hän soitti paikalle sähkömiehen. Saavuttuaan paikalle noin 22.20 sähkömies totesi tulipalon ja hälytti pelastuslaitoksen.

Uutisoinnin perusteella on myös syntynyt käsitys, ettei varavoima käynnistynyt automaattisesti, vaikka niin olisi pitänyt tapahtua. Tämäkään ei pidä paikkansa.

Kun pelastuslaitos oli hälytetty paikalle, Vesikolmio pyysi Pohjolan verkonrakentajia katkaisemaan sähkönsyötön kohteeseen. Tämän lisäksi Vesikolmion oma henkilöstö sammutti varavoimakoneen, jotta se ei käynnisty sähkönsyötön loppuessa. Tämä oli työturvallisuuteen liittyvä toimenpide, jolla varmistettiin sammutushenkilökunnan turvallisuus vedellä tapahtuneen sammutustyön aikana.

Pelastuslaitos poistui palopaikalta noin 3.30. Välittömästi sen jälkeen käynnistyi ensiraivaus ja ryhdyttiin toimiin, joiden myötä väliaikainen pumppaus saatiin käyntiin aamulla 8.00. Siihen mennessä Kalajokeen oli joutunut jätevettä noin 200 kuutiota.

Jätevesi pystyttiin kuitenkin johtamaan selkeytysaltaan kautta, eli kyse ei ollut raakajätevedestä. Kuormitukseltaan kyseinen vesimäärä vastaa Nivalan jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden yhden vuorokauden kuormitusta.

Raivaustyöt Vesikolmio käynnisti heti tulipaloa seuranneena päivänä, ja torstaihin mennessä kaikki purkujätteet oli viety pois lajiteltuina. Samoin uusien toimitilojen suunnittelu aloitettiin välittömästi. Tuotantokäytössä uudet tilat ovat ensi kesänä.

Kalajoesta on myös otettu vesinäytteet ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti purkupaikan ylä- ja alajuoksuilta. Näin saadaan tieto siitä, mitä vaikutuksia tapahtuneella oli vesistöön.

Tulokset vesinäytteistä valmistuvat mahdollisesti jo tämän viikon aikana. Julkaisemme tulokset Vesikolmion kotisivuilla (www.vesikolmio.fi). Kotisivuilta löytyy lisäksi valokuvia palopaikalta ja raivaustöistä sekä oheinen vastine lyhentämättömänä.

Vesikolmio on pahoillaan siitä, että tulipalon aiheuttamien vahinkojen vuoksi jätevettä joutui Kalajokeen. Pelastusviranomaisia, Haapa-Sähkön henkilökuntaa sekä Vesikolmion henkilökuntaa haluamme kiittää ripeästä ja ammattitaitoisesta työstä, jonka ansiosta käyttökatkos jäi lopulta hyvin lyhyeksi.

Risto Bergbacka
toimitusjohtaja

 

Haapajärven tasausaltaan tulipalon jälkeiset vesinäytteet Kalajoesta