Vesikolmio Oy valmistelee siirtoviemärisuunnitelmia Nivalan ja Ylivieskan välille. Siirtoviemärin lähtöpää on Nivalan jätevedenpuhdistamolla ja loppupää Ylivieskan jätevedenpuhdistamolla. Viemäri tulee kulkemaan Nivalan alueella Kalajoen eteläpuolta ja Ylivieskan alueella pääosin Kalajoen pohjoispuolella.

Ennen viemärin yksityiskohtaista suunnittelua sen tulevaa paikkaa on kartoitettu yhdessä vesilaitosten ja kaupunkien teknisten henkilöiden kanssa. Nyt järjestettävässä yleisötilaisuudessa alustavaa linjausta esitellään asiasta kiinnostuneille, joiden on mahdollista kommentoida tehtyä linjausluonnosta. Myöhemmin siirtoviemärin yksityiskohtaisen suunnittelun aikana maanomistajiin ollaan yhteydessä viemärin lopullisessa linjauksessa rakennustyön suorittamiseksi mahdollisimman vähillä haitoilla.

Vesikolmion siirtoviemäri sijoitetaan siten, että jokivarren mahdollisesti viemäröitävät alueet voidaan liittää aluepumppaamoiden avulla siirtoviemäriin. Alueiden asutuksen viemäröinneistä tehdään erilliset suunnitelmat, joista vastaavat Ylivieskan kaupungin viemärilaitos ja Nivalan Vesihuolto Oy. Asutusalueiden viemäröinnin toteutuessa päästään viemäröitävillä alueilla eroon kiinteistökohtaisista puhdistusjärjestelmistä. Siirtoviemärin rakentaminen sinänsä ei vielä velvoita alueen asukkaita mihinkään.

Nivalasta Ylivieskaan suunniteltavan siirtoviemärin valmistuttua koko Kalajokivarren jätevedet käsitellään keskitetysti yhdessä paikassa, Kalajoen keskuspuhdistamolla.

Linjausta esitellään maanomistajille pidettävissä yleisötilaisuuksissa:
Ylivieskassa 5.6.2019 kaupungintalolla
Nivalassa 12.6.2019 kaupungintalolla

Suunnitelmaluonnokset on ladattavissa seuraavista linkeistä:
Yleissuunnitelmakartta
Ylivieskan kartta
Nivalan kartta