Vesikolmio Oy

Kalajokivarren kunnat ja kaupungit ovat päättäneet keskittää alueidensa jätevesien puhdistamisen Kalajokilaakson keskuspuhdistamolle. Keskitetyn jätevesien puhdistamisen tarkoituksena on parantaa jätevesien puhdistustehoa, mahdollistaa tulevaisuudessa kustannustehokkaasti lisääntyvät puhdistusvaatimukset ja auttaa myös muuttamaan yhteinen Kalajokemme meidän osaltamme hyvälaatuiseksi joeksi.

Hankkeeseen liittyen on kuntien omistama Vesikolmio rakentanut tasausaltaiden lisäksi siirtoviemärit Sievin ja Ylivieskan, Alavieskan ja Kalajoen sekä Haapajärven ja Nivalan välille. Vuonna 2018 otettiin käyttöön siirtoviemäri Ylivieskasta Kalajokilaakson keskuspuhdistamolle. Siirtoviemäriä on tähän mennessä rakennettu yhteensä 159 kilometriä.

Seuraavaksi tässä merkittävässä ympäristöhankkeessa on käynnistymässä Nivalan ja Ylivieskan välisen siirtoviemärin rakentaminen, johon ympäristöministeriö on myöntänyt miljoonan euron avustuksen. Avustus on merkittävä alueellemme saatu infratuki, jonka edellytyksenä on rakentaa viimeinen siirtoviemärin osa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kylätiet, sähköjohdot, vesijohdot, digiverkot ja viemäröinti ovat tärkeitä elinkelpoisten ja kilpailukykyisten alueiden perusinfraa. Monet alueet ja kylät kilpailevat niistä vetovoiman lisäämiseksi. Olemme pahoillamme töiden rakennusaikaisista haitoista kuin myös siitä mielipahasta, jota siirtoviemärin rakentamishanke on aiheuttanut. Haluammekin täsmentää joitakin asioita, joita julkisessa keskustelussa on tullut esille.

Rakentamisen toteutus salaojitetuilla pelloilla on suunniteltu huolellisesti. Salaojien kohdalla kaivettaessa viljelysmaa ja kaivettava maa-aines läjitetään erilleen. Salaojan jatkoskohta sijoitetaan lankkupedin päälle, mikä varmistaa salaojan pysymisen suorassa. Jatkoskohta peitetään vasta sen jälkeen, kun maanomistaja on hyväksynyt jatkoksen, ja lopuksi tehdään vielä kalkitus. Salaojituksen varmistaminen toteutetaan alan ammattilaisten toimesta. Uusi tekniikka mahdollistaa joiltakin osin myös viemärin poraamisen tarvittaessa maan sisällä ilman avokaivamista. Tulemme korvaamaan maanomistajille kaikki ne haitat mitä siirtoviemäristä aiheutuu täysmääräisesti, näin on tehty myös aikaisempien linjaosuuksien osalta. Korvausarviot tekee Vesikolmio Oy:n puolesta maanomistajien omistama Arviointikeskus.

Siirtoviemärin linjaa suunniteltaessa on kuultu vaikutusalueen kuntia ja kaupunkeja, niin nytkin Nivalan ja Ylivieskan kaupunkeja. Linjauksen suunnittelua on tehty yhdessä kaupunkien edustajien kanssa. Viemärin suunnittelusta ja toteutuksesta on tiedotettu maanomistajille suunnittelun edetessä ensimmäisen kerran 14.9.2020 Ylivieskan kaupungintalolla ja 15.9.2020 Nivalan kaupungintalolla yleisötilaisuuksissa. Lisäksi suunnitelmaa esiteltiin toisen kerran Teams-kokouksen kautta 23.2.2021 siirtoviemärin varren maanomistajille.

Siirtoviemärin rakennusurakka on parhaillaan kilpailutuksessa, ja työt alkavat näillä näkymin ensi syksynä. Rakentaminen jatkuu vuoden 2022 lopulle, ja siirtoviemäri on tarkoitus ottaa käyttöön samaan aikaan, jolloin keskuspuhdistamon laajennus valmistuu Kalajoella.

Vesikolmio Oy
Toimitusjohtaja
Risto Bergbacka