Vesikolmio Oy

Vesikolmio Oy hankki vuonna 2008 omistukseensa Kalajokilaakson jätevedenpuhdistamot. Yhtiö keskittää Jokilaakson jätevesien puhdistuksen Kalajoelle. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kalajoen Keskuspuhdistamolta suoraan mereen Kalajokisuun pohjoispuolella. Jätevesien purku  tehdään putkella noin 1,5 km etäisyydelle rannasta noin 5 m vesisyvyyteen.

Keskitetyn jätevesipuhdistuksen tarkoituksena on Kalajoen veden laadun parantaminen. Haapajärveltä Nivalaan ja Ylivieskasta Kalajoelle valmistuneisiin siirtoviemäreihin voidaan taajamien jätevesien lisäksi ottaa myös jokivarren haja-asutuksen jätevesiä. Puhdistamoiden yhteyteen on rakennettu suljettuja jätevesien tasausaltaita. Ne tasaavat vuorokauden sisäisiä jätevesimäärien vaihteluja ja voivat häiriön sattuessa toimia myös vara-altaina.

Nykyiset puhdistamot on rakennettu 1970-luvulla. Kun puhdistamoiden laitteistot ovat noin 40 vuotta vanhoja, niiden perusteellisen uusimisen tarve oli ajankohtaista. Sekä rakentamisen että käytön kannalta yksi yhteinen puhdistamo on edullisempi, kuin useat pienet etäällä toisistaan olevat puhdistamot. Jätevesien puhdistusvaatimukset ovat vuosikymmenten kuluessa kiristyneet ja tullevat tulevaisuudessa myös kiristymään. Vuoden 2018 lopulla valmistuneella nykyaikaisella Kalajoen Keskuspuhdistamolla on helpompi saavuttaa nämä kiristyvät puhdistusvaatimukset.

Tähän mennessä on rakennettu siirtoviemäri Sievistä Ylivieskaan, Alavieskasta Kalajoelle, Haapajärveltä Nivalaan ja Ylivieskasta Kalajoelle. Siirtoviemärin kokonaispituus on 170 km. Vuonna 2015 valmistui mereen johtava purkuputki.  Tasausaltaita on tällä hetkellä Sievissä, Alavieskassa ja Haapajärvellä. Ylivieskan puhdistamo muutetaan tasausaltaaksi vuoden 2019 aikana. Siirtoviemärin 2-vaiheen rakentaminen Nivalasta Ylivieskaan on suunniteltu valmistuvan vuonna 2022.

Kalajoen Keskuspuhdistamo on rakennettu Kalajoelle 8-tien varteen. Puhdistamo on nykyaikainen biologis-kemiallinen laitos. Vesikolmio Oy:llä on ympäristölupa Keskuspuhdistamon ja sen yhteydessä olevan kompostikentän käyttöön sekä puhdistettujen jätevesien purkamiseen Perämereen. Keskuspuhdistamon koekäyttö aloitettiin heinäkuussa ja laitos vastaanotettiin käyttöön lokakuussa 2018. Ensimmäisessä vaiheessa siinä käsitellään Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien sekä Alavieskan ja Sievin kuntien jätevedet,   keskimäärin 6 600 m3/d. Toisessa vaiheessa 2020-luvulla puhdistamolle johdetaan myös Haapajärven ja Nivalan kaupunkien jätevedet.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Risto Bergbacka, Vesikolmio Oy, puh. 044 0890 777

Kuvagalleria