Päivystyspuhelin 24 h/vrk 044 0890 219

Kalajokilaakson keskuspuhdistamo- ja siirtoviemärihankkeet etenevät

Vesikolmio Oy hankki vuonna 2008 omistukseensa Kalajokilaakson jätevedenpuhdistamot. Yhtiön tarkoituksena on keskittää Jokilaakson jätevesien puhdistus Kalajoelle. Tällöin puhdistetut jätevedet johdetaan Keskuspuhdistamolta suoraan mereen Kalajokisuun pohjoispuolella. Jätevesien purku on tehty putkella noin 1,5 km etäisyydelle rannasta noin 5 m vesisyvyyteen.

Hankkeiden tarkoituksena on Kalajoen veden laadun parantaminen. Haapajärven puhdistamolta lähtevään siirtoviemäriin voidaan taajamien jätevesien lisäksi ottaa myös jokivarren haja-asutuksen jätevesiä. Nykyisten puhdistamojen yhteyteen, Kalajoen puhdistamoa lukuun ottamatta, rakennetaan suljetut jätevesien tasausaltaat. Ne tasaavat vuorokauden sisäisiä jätevesimäärien vaihteluja ja voivat häiriön sattuessa toimia myös vara-altaina.

Nykyiset puhdistamot on rakennettu 1970-luvulla. Kun niiden laitteistot ovat yli 40 vuotta vanhoja, niissä olisi perusteellisen uusimisen tarve. Tulevaisuudessa jätevesien puhdistusvaatimukset tulevat kiristymään. Uudella Keskuspuhdistamolla on helpompi saavuttaa nämä kiristyvät puhdistusvaatimukset kuin vanhoilla puhdistamoilla.

Tähän mennessä on rakennettu Sievin ja Ylivieskan välinen siirtoviemäri, Sievin tasausallas, Alavieskan ja Kalajoen välinen siirtoviemäri, Alavieskan tasausallas sekä Haapajärven ja Nivalan välinen siirtoviemäri. Vuonna 2013 Haapajärven puhdistamo muutettiin tasausaltaaksi. Vuonna 2015 valmistuivat siirtoviemäri Kalajoen nykyiseltä puhdistamolta suunnitellulle Keskuspuhdistamolle sekä mereen johtava purkuputki. Siirtoviemärin 1-vaiheen rakentaminen Ylivieskasta Keskuspuhdistamolle Kalajoelle on aloitettu vuoden 2015 lopulla ja toinen vaihe Ylivieskan jätevedenpuhdistamolle valmistuu vuoden 2018 alun aikana.

Keskuspuhdistamo rakennetaan Kalajoelle 8-tien varteen. Puhdistamosta tulee nykyaikainen biologis-kemiallinen laitos, jonka toteutuksessa hyödynnetään 40 – 50 vuoden aikana jätevedenpuhdistamoista saatu kokemus. Vesikolmio Oy:llä on ympäristölupa Keskuspuhdistamon ja sen yhteydessä olevan kompostikentän käyttöön sekä puhdistettujen jätevesien purkamiseen Perämereen. Puhdistamon on tarkoitus valmistua vuonna 2018. Ensimmäisessä vaiheessa siinä käsitellään Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien sekä Alavieskan ja Sievin kuntien jätevedet, keskimäärin 6 600 m3/d. Toisessa vaiheessa 2020-luvulla puhdistamolle johdetaan myös Haapajärven ja Nivalan kaupunkien jätevedet.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Risto Bergbacka, Vesikolmio Oy, puh. 044 0890 777

Kalajoen rakenteilla olevan Keskuspuhdistamon esittelyvideo

Kuvagalleria