Vesikolmion uudet henkilövalinnat

Vesikolmio Oy:lle valittiin uudeksi talous- ja hallintopäälliköksi Elisa Rautakoski Rautiosta. Hänen työsuhteensa alkaa 1.12.2020.   Uudeksi puhdistamon hoitajaksi on valittu Petri Hurskainen ja hän aloittaa työt 1.2.2021.

TOIMI OIKEIN: MASKIT SEKAJÄTTEESEEN

Kertakäyttöiset maskit ja kuituliinat kuuluvat sekajätteeseen, eivät luontoon, kadulle tai wc-pönttöön. #Maskitsekajätteeseen-kampanjassa mukana ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus.

Avoimia työpaikkoja

Haemme vakituiseen työsuhteeseen TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖÄ sekä JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITAJAA Lue lisää tehtävistä tästä >>

YLEISÖTILAISUUDET, siirtoviemäri Nivala-Ylivieska

Siirtoviemärilinjausta esitellään maanomistajille pidettävissä yleisötilaisuuksissa seuraavasti: Ylivieskassa 14.9.2020 kaupungintalolla Nivalassa 15.9.2020 kaupungintalolla Tilaisuudet alkavat kahvittelulla kello 17.30. Pullakahvit tarjolla 50 ensimmäiselle. Lue tarkemmin yleisötilaisuuksista tai tutustu suunnitelmaluonnokseen.

Pohjavesiesitteet on päivitetty

Pohjavesien suojelu ja talousveden turvaaminen onnistuu vain ennakoimalla, siksi pohjavesialueella toimivien on tiedettävä miten toimia. Pohjavesien suojelun viisi esitettä on kohdennettu erityisesti niille toimijoille, joilla on tiedon tarvetta pohjaveden suojelusta: 1.    Kotitaloudet (esitteen viesti on yleinen ja sopii meille kaikille) 2.    Lämmitysjärjestelmät (aiheena mm. lämmitysöljysäiliöt ja energiakaivot) 3.    Maankäyttö (esite soveltuu maankäytönsuunnitteluun kunnan toimijoille ja luottamushenkilöille) 4.    Maatalous (aiheena mm. eläinsuojat, laiduntaminen ja […]

Vesikolmio Oy:lle uusi vedenottamolupa

Aluehallintovirasto on myöntänyt 18.3.2020 Vesikolmio Oy:lle luvan Hietajärven pohjavedenottamon rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen siitä Kokkolan kaupungissa sekä valmisteluluvan. Hanke turvaa Kalajoen kaupungin Hiekkasärkkäin alueen kasvaneen vedentarpeen sekä ennakoi tulevia Kalajoen metalliteollisuuden tuotannon kasvusta aiheutuvia vedentarpeita. Lisäksi hankkeella varmistetaan Kalajoen kaupungin Himangan varavesi. Hanke lisää Vesikolmion omavaraisuutta sekä veden toimitusvarmuutta normaali- ja poikkeustilanteissa.

Uudet työntekijät

Vesikolmio Oy:lle on valittu vesihuoltoasentajaksi Markus Uusitalo Nivalasta ja sähköasentajaksi Tomi Heikkilä Kalajoelta. Molempien työsuhde alkaa 1.4.2020.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen vesihuoltoasentajaa ja sähköasentajaa

Vesikolmio Oy on toiminut yli 50 vuotta tukkuvesilaitoksena Kalajokilaaksossa. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan, Nivalan ja Haapajärven kaupungit sekä Sievin ja Alavieskan kunnat. Yhtiö myy korkealaatuista pohjavettä talousvedeksi osakaskuntien alueilla toimiville jakelulaitoksille vuosittain noin 3,6 milj.m3. Vuodesta 2008 alkaen yhtiö on vastannut myös osakaskuntien alueilla tuotetun jäteveden puhdistamisesta ja kuntakeskusten välisestä siirtämisestä. Yhtiön liikevaihto on n. […]

Vesikolmion uudet henkilövalinnat

Vesikolmio Oy:lle valittiin automaatioinsinööriksi Mikko Parri ja hän aloittaa työt 1.8.2019. Jätevedenpuhdistamon hoitajaksi valittiin Tuomas Ojala ja hän aloittaa 1.9.2019 työt Vesikolmiolla.

Vesikolmio Oy:lle uusia vedenottamolupia Kalajoelle

Aluehallintovirasto on myöntänyt 30.4.2019 Vesikolmio Oy:lle luvat Kurikkalan sekä Kelkkalankaartan pohjavedenottamoiden rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen. Lisäksi saatiin lupa Uuden-Someron vedenottamon lisäkaivon rakentamiseen. Hankkeilla turvataan Kalajoen Himangan ja Hiekkasärkkäin alueiden, Kalajoen keskustan, Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisen vedentarpeet sekä varaveden varmistaminen Himangalle yhteysvesijohdon valmistuessa. Lisäksi hankkeet parantavat veden toimitusvarmuutta sekä normaali- että poikkeustilanteissa.