Uudet työntekijät

Vesikolmio Oy:lle on valittu vesihuoltoasentajaksi Markus Uusitalo Nivalasta ja sähköasentajaksi Tomi Heikkilä Kalajoelta. Molempien työsuhde alkaa 1.4.2020.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen vesihuoltoasentajaa ja sähköasentajaa

Vesikolmio Oy on toiminut yli 50 vuotta tukkuvesilaitoksena Kalajokilaaksossa. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan, Nivalan ja Haapajärven kaupungit sekä Sievin ja Alavieskan kunnat. Yhtiö myy korkealaatuista pohjavettä talousvedeksi osakaskuntien alueilla toimiville jakelulaitoksille vuosittain noin 3,6 milj.m3. Vuodesta 2008 alkaen yhtiö on vastannut myös osakaskuntien alueilla tuotetun jäteveden puhdistamisesta ja kuntakeskusten välisestä siirtämisestä. Yhtiön liikevaihto on n. […]

Vesikolmion uudet henkilövalinnat

Vesikolmio Oy:lle valittiin automaatioinsinööriksi Mikko Parri ja hän aloittaa työt 1.8.2019. Jätevedenpuhdistamon hoitajaksi valittiin Tuomas Ojala ja hän aloittaa 1.9.2019 työt Vesikolmiolla.

Siirtoviemäri Nivala-Ylivieska, yleissuunnitelma

Vesikolmio Oy valmistelee siirtoviemärisuunnitelmia Nivalan ja Ylivieskan välille. Siirtoviemärin lähtöpää on Nivalan jätevedenpuhdistamolla ja loppupää Ylivieskan jätevedenpuhdistamolla. Viemäri tulee kulkemaan Nivalan alueella Kalajoen eteläpuolta ja Ylivieskan alueella pääosin Kalajoen pohjoispuolella. Ennen viemärin yksityiskohtaista suunnittelua sen tulevaa paikkaa on kartoitettu yhdessä vesilaitosten ja kaupunkien teknisten henkilöiden kanssa. Nyt järjestettävässä yleisötilaisuudessa alustavaa linjausta esitellään asiasta kiinnostuneille, joiden […]

Vesikolmio Oy:lle uusia vedenottamolupia Kalajoelle

Aluehallintovirasto on myöntänyt 30.4.2019 Vesikolmio Oy:lle luvat Kurikkalan sekä Kelkkalankaartan pohjavedenottamoiden rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen. Lisäksi saatiin lupa Uuden-Someron vedenottamon lisäkaivon rakentamiseen. Hankkeilla turvataan Kalajoen Himangan ja Hiekkasärkkäin alueiden, Kalajoen keskustan, Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisen vedentarpeet sekä varaveden varmistaminen Himangalle yhteysvesijohdon valmistuessa. Lisäksi hankkeet parantavat veden toimitusvarmuutta sekä normaali- että poikkeustilanteissa.

Vesikolmio Oy korjaa tulipalouutisoinnin virheitä

Vesikolmio Oy:n omistamalla Haapajärven tasausaltaalla ja jätevesipumppaamolla sattui tulipalo maanantai-iltana 18. helmikuuta. Palo sai todennäköisesti alkunsa välppätilan sähkölaitteesta. Koska julkisuudessa on esiintynyt tulipaloon liittyvää virheellistä tietoa, Vesikolmio haluaa korjata asiavirheet sekä kertoa tulipalon aiheuttamista jatkotoimista ja niiden aikataulusta. Toisin kun julkisuudessa on annettu ymmärtää, Vesikolmion varajärjestelmät ovat toimineet tapahtumahetkellä suunnitelmien mukaisesti. Päivystäjä sai iltakymmeneltä järjestelmän […]

Haapajärven tasausaltaan tulipalo

Vesikolmio Oy:n Haapajärven entisellä jätevesipuhdistamolla syttyi tulipalo 18.2 noin 22.00 aikaan. Rakennus toimii pääosin tulva-aikoina tasausaltaana ja tarvittaessa myös puhdistamona. Palossa tuhoutui välppätila ja valvomo-osa kokonaan. Haapajärvi-Nivala siirtoviemärin lähtöpumppaamo ja sakokaivolietteen vastaanottolaitteisto tuhoutuivat myös. Pumppaamo saatiin käynnistettyä uudelleen 19.2 noin klo 8.00 väliaikaisilla kytkennöillä ja ohjauksilla. Tasausaltaalle suunnitellaan väliaikainen suojakatos ja rakennetaan uudet nykyaikaiset toimitilat […]

Vesikolmion uusi Kalajoen Keskuspuhdistamo on merkittävä ympäristöinvestointi

Ministeri Kimmo Tiilikainenohjaisi EAKR-rahoitusta vesistöjen kunnostamisen Vesikolmio Oy:n uudella Kalajoen Keskuspuhdistamolla on monia myönteisiä vaikutuksia alueensa ympäristöön. Keskitetty jätevedenpuhdistus muun muassa parantaa Kalajoen veden laatua. Osoituksena selkeistä ja mitattavista ympäristölle hyödyllisistä vaikutuksista Kuntarahoitus myönsi investoinnille vihreää rahoitusta. Kalajokilaaksoa palvelevan Kalajoen Keskuspuhdistamon avasi maanantaina asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. – Seuraavaa rahoituskautta suunniteltaessa pidän tärkeänä, […]

Näin toimii vesihuolto Kalajokilaaksossa

Vesikolmio Oy on toiminut jo yli 50 vuotta Kalajokilaakson kuntien omistamana tukkuvesiyhtiönä. Yhtiö tuo hyvälaatuisen käyttöveden osakaskuntiin ja –kaupunkeihin sekä vie jätevedet pois, puhdistaa ne ja johtaa puhdistetut jätevedet vesistöön. Tämän julkaisun avulla yhtiö haluaa jakaa tietoa alueen asukkaille siitä miten Kalajokilaakson vesihuolto toimii. Lue julkaisu